This site uses cookies. By using it you agree to their use in accordance with current browser settings .
I accept

Loading...


Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalNiestabilność polityczna przekłada się wzrost ryzyka gospodarczego w Turcji

Wyślij Print Pobierz added: | 2015-06-16 12:15:16
aktualności

Cena ubezpieczenia kredytów zaciąganych przez Turcję w ostatnim czasie, oceniana przez sektor bankowz według punktacji CDS – Credit Default Swap – wzrosła po wyborach parlamentarnych z 215 pkt do 235 pkt. Wzrost ceny ubezpieczenia kredytów dla gospodarki tureckiej jest związany z obecną sytuacją polityczną oraz trwającą od około roku czasu dewaluacją kursu liry tureckiej. Dewaluacja liry wynika natomiast z podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA oraz spowalnienia tempa wzrostu gospodarki tureckiej.

            Obniżenie zdolności kredytowej gospodarki tureckiej wynika zarówno z obecnej sytuacji politycznej, trawającego od dłuższego czasu spowolnienia gospodarczego, spowodowanego głównie brakiem inwestycji ze strony sektora prywatnego, jak i z zagrożenia geopolitycznego w regionie. Zadłużenie zagraniczne Turcji wynosi obecnie 403 miliardy USD, co odpowiada 53% dochodu narodowego, a 40% tej kwoty to zadłużenie wynikające z ostatnich 12 miesięcy. Zadłużenie zagraniczne Turcji wynika w dużym stopniu ze słabnącego od roku kursu liry tureckiej wobec dolara oraz słabnącyh inwestycji zagranicznych i koniecznością zaciągania kredytów.

            Po wyborach 7 czerwca br. lira turecka kosztowała 2,8 dolara. Był to najniższy poziom w całej historii tej waluty. Dewaluacja liry wobec dolara w samym tylko 2015 roku osiągnęła 21%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy lira straciła 33% wartości w stosunku do dolara.

            Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył przewidywania wzrostu PKB dla Turcji w 2015 r. z 3,4% do 3,1%. Wzrost PKB w pierwszym kwartale 2015 r. wyniósł 2,3%, a więc znacznie powyżej przewidywań ekonomistów Bloomberga, którzy prognozowali wzrost na poziomie 1,7%. Wydatki konsumpcyjne były główną przyczyną większej niż oczekiwana dynamiki wzrostu PKB. Konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła o 4,5% w pierwszym kwartale 2015 r.
w stosunku do pierwszego kwartału 2014 r., zaś wydatki publiczne o 2,5%. Inwestycje sektora prywatnego wzrosły tylko o 2%, inwestycje publiczne o około 10% procent. Inwestycje zagraniczne ani eksport nie przyczyniły się do wzrostu PKB. Do wzrostu PKB w pierwszym kwartale przyczynił się natomiast w dużym stopniu sektor usług. Wzrost produkcji w tym sektorze wyniósł 4,1%. Wzrost produkcji w rolnictwie wyniósł 2,7%, zaś wzrost produkcji przemysłowej ukształtował się na poziomie 0,8%.  W sektorze górniczym nastąpił spadek wartości produkcji o 8%, a w budownictwie spadek o 3,5% w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 r.

            Gospodarka Turcji jest w stanie rozwijać się głównie dzięki napływowi kapitału zagranicznego. Kiedy wycofują się inwestorzy zagraniczni, gospodarce tureckiej grozi stagnacja. Napływ kapitału zagranicznego do Turcji zaś słabnie od 2014 r. Jeśli taka sytuacja będzie długo trwała spowoduje poważne zmiany w percepcji inwestorów zagranicznych, a następnie zmniejszenie tempa inwestycji i rozwoju gospodarki.

Selected
Polish companies offers

Polska - WROCŁAW 2020-11-30 Added:Adam Turek Machines and devices See offer

Halal Poultry for sale

As a direct producer of halal poultry, we offer wholesale of chicken and hen carcasses and poultr...
Polska - Warszawa 2020-09-09 Added:Adan Hassan Trade, Other food products, Production of meat and fish, Food processing, Meat See offer
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-28 Added:Kamil Tyszko Tourism, Sport and Recreation, Ships and boats See offer

See more offers