Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalAnaliza SWOTen
Share Print Download PDF
Contact person
questus questus
questus@interia.pl
Phone: 42 662 00 07
https://questus.pl/

Język komunikacji:
Polski,

Description of the contract

Analizę SWOT stosuje mnóstwo firm. Pozwala ona skonfrontować ze sobą pozytywne i negatywne czynniki wewnątrz oraz na zewnątrz przedsiębiorstwa. Każda litera wyrazu SWOT określa cztery kategorie czynników strategicznych.
„S” odpowiada angielskiemu słowu Strengths, czyli mocnym stronom,
„W” jak Weaknesses oznaczające słabe strony,
„O” oznacza Opportunities, czyli szanse.
„T” jest skrótem od Threats, czyli zagrożeń.
Taką analizę w swoich działaniach podejmuje questus.

Więcej na:

https://questus.pl/blog/analiza-swot-na-czym-polega-i-kiedy-ja-stosowac/
CPV


  • Education and training services

Attachments
Offer type
Cooperatio
Countries
Poland
Time limit for receipt of offers
11.08.2020
Valid from
13.02.2020
Industries
Doradztwo/consulting/edukacja,
Purchasers from abroad
NO