Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalMAPOWANIE TEMPERATURY URZĄDZEŃpl
Share Print Download PDF
Contact person
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Phone: 616242722
www.bnt-sigma.pl

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Description of the contract

MAPOWANIE TEMPERATURY URZĄDZEŃ

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA wykonuje pomiary rozkładu i stabilności temperatur dla wielu termostatycznych urządzeń laboratoryjnych, urządzeń zapewniających kontrolowane warunki temperaturowe m.in.:

- cieplarek,
- inkubatorów,
- komór klimatycznych,
- łaźni wodnych,
- łaźni olejowych,
- termostatów,
- autoklawów,
- suszarek,
- innych urządzeń grzewczych.

Cena badań za 1 dzień pomiarowy: 2200 - 2700 PLN netto +VAT

Kontakt w sprawie pomiarów:
Email: info@bnt-sigma.pl
Tel. (61) 624 27 22


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podczas procesu mapowania temperatury urządzeń grzejnych (autoklawów, cieplarek, komór klimatycznych) ustala się jakie warunki temperaturowe panują w danej przestrzeni urządzenia oraz czy dana infrastruktura zapewnia stabilny rozkład parametrów.


Supplementary information

Cel pomiaru rozkładu temperatury

Dzięki informacji o rozrzucie temperatury wewnątrz urządzenia możemy odnaleźć punkty krytyczne w danej przestrzeni oraz następnie dokonać niezbędnych zmian oraz dostosować przestrzeń do potrzeb.


Mapowanie temperatury

Jest to proces podczas którego dokonuje się rejestracji temperatury powietrza w różnych punktach krytycznych przestrzeni roboczej urządzenia. Mapowanie pozwala na spełnienie niezbędnych warunków wymaganych przez branże, przede wszystkim w branży farmaceutycznej (GMP) i medycznej, w których stały nadzór oraz ustalenie rozkładu parametrów klimatycznych są konieczne podczas produkcji, transportu oraz składowania wrażliwych na wahania temperatur produktów

Gdzie prowadzi się mapowanie rozkładu temperatury urządzeń?

Mapowanie temperatur to usługa dedykowana dla przestrzeni takich jak
• URZĄDZENIA TERMICZNE
• URZĄDZENIA CHŁODNICZE
• KOMORY PRZEŁADUNKOWE
• CHŁODNIE SAMOCHODOWE


Metodologia pomiaru

Jak przeprowadzić mapowanie? W zależności od rozmiarów urządzenia lub wielkości ocenianego pomieszczenia i panujących w nim warunków wybierane są punkty, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla pracy urządzenia. W małych autoklawach i cieplarkach zazwyczaj stosuje się do 10 czujników temperatury rozmieszczonych w różnych punktach przestrzeni roboczej urządzenia cieplnego. W przypadku dużych autoklawów stosuje się w jednym cyklu pomiarowym kilkanaście lub kilkadziesiąt czujników temperatury. Należy wziąć pod uwagę, że mapowanie nie jest czynnością jednorazową a trwającym procesem. W przypadku autoklawów i cieplarek pomiary powtarza się zazwyczaj w cyklach 2 letnich. W przypadku pokojów klimatycznych, magazynów itp. pomiary wykonuje się co 2 lub 3 lata.

Analiza danych

Po wykonania mapowania dane z urządzeń pomiarowych muszą zostać przetworzone, przeanalizowane i na ich podstawie tworzona jest dokumentacja kwalifikacyjna/walidacyjna urządzenia. Protokół z mapowania zawiera między innymi schemat rozmieszczenia czujników, zestawienie zebranych wyników pomiarów temperatury, wykresy przedstawiające mierzone wielkości w funkcji czasu oraz ocenę zgodności z wymaganiami.

Urządzenia wykorzystywane przy mapowaniu

Do mapowania temperatur wykorzystywane są bezprzewodowe czujniki temperatury o dokładności lepszej niż 0,1C oraz rozdzielczości 0,01C. Wszystkie czujniki temperatury stosowane w procesie pomiarowym są kalibrowane w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) laboratorium wzorcującym.

CPV


  • Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
  • Medical equipments
  • Pharmaceutical products
Offer type
Cooperatio
Countries
Poland
Time limit for receipt of offers
09.09.2021
Valid from
14.03.2021
Industries
Farmacja i biotechnologia, Biotechnologia, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł chemiczny i kosmetyczny,
Purchasers from abroad
NO

More offers and tenders

DJ na wesele Toruń


DJ konferansjer na wesele – jak go wybrać?


industries: Zdrowie i medycyna,Doradztwo/consulting/edukacja,Handel,IT/ICT,Usługi finansowe,Wydawnictwa,Fotografia,Muzyka,Film,Rzemiosło artystyczne,Wzornictwo i projektowanie mody,Media i reklama,Sektor kreatywny,Organizacja targów i wydarzeń,Turystyka, sport i rekreacja,Transport i logistyka,Architektura,Budownictwo,Budownictwo i architektura,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Pozostałe wyroby,Gry i zabawki,Sprzęt sportowy,Instrumenty muzyczne,Pozostałe branże,Przemysł jubilerski,Wyposażenie wnętrz,Drzwi i okna,Meble,Produkcja mebli,Pozostały sprzęt transportowy,Przemysł lotniczy i kosmiczny,Pojazdy szynowe,Statki i łodzie,Części i akcesoria samochodowe,Pozostałe pojazdy samochodowe,Autobusy,Samochody osobowe,Produkcja środków transportu,Narzędzia mechaniczne,Produkcja pozostałych maszyn,Maszyny dla przemysłu papierniczego,Maszyny dla przemysłu odzieżowego,Maszyny dla przetwórstwa spożywczego,Maszyny dla górnictwa i budownictwa,Maszyny dla metalurgii,Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa,Maszyny ogólnego przeznaczenia,Pozostały sprzęt elektryczny,AGD,Oświetlenie,Pozostałe wyroby elektroniczne i optyczne,Instrumenty optyczne i sprzęt fotograficzny,Sprzęt medyczny/rehabilitacyjny,Aparatura pomiarowa i zegarki,Elektronika użytkowa,Komputery,Maszyny i urządzenia,Wojskowe pojazdy bojowe,Broń i amunicja,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja metalowych wyrobów gotowych,Produkcja metali nieżelaznych,Produkcja metali żelaznych,Produkcja i przetwórstwo metali,Biotechnologia,Przemysł farmaceutyczny,Farmacja i biotechnologia,Przemysł petrochemiczny,Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych,Pozostałe wyroby chemiczne,Kosmetyki,Farby i lakiery,Pestycydy,Wyroby chemiczne w formach podstawowych,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Poligraficzne,Papier,Wyroby z drewna (bez mebli),Przemysł drzewny i papierniczy,Pozostałe tekstylia,Dywany i dekoracje,Tekstylia,Wyroby skórzane,Odzież i obuwie,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Produkty tytoniowe,Napoje alkoholowe,Pozostałe produkty spożywcze,Kawa, herbata i przyprawy,Słodycze,Wyroby mleczarskie,Oleje i tłuszcze spożywcze,Wyroby zbożowe, piekarske i mączne,Wyroby z warzyw i owoców,Wyroby z mięsa i ryb,Przetwórstwo spożywcze,Pozostałe górnictwo i wydobywanie,Rudy metali,Ropa naftowa i gaz ziemny,Węgiel kamienny i brunatny,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Mięso,Ryby,Leśnictwo i pozyskiwanie drewna,Warzywa i owoce,Zboża,Rolnictwo i leśnictwo
date: 23.11.2021 - 22.05.2022  

Okna Toruń


Okna pasywne w budownictwie

industries: Zdrowie i medycyna,Doradztwo/consulting/edukacja,Handel,IT/ICT,Usługi finansowe,Wydawnictwa,Fotografia,Muzyka,Film,Rzemiosło artystyczne,Wzornictwo i projektowanie mody,Media i reklama,Sektor kreatywny,Organizacja targów i wydarzeń,Turystyka, sport i rekreacja,Transport i logistyka,Architektura,Budownictwo,Budownictwo i architektura,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Pozostałe wyroby,Gry i zabawki,Sprzęt sportowy,Instrumenty muzyczne,Pozostałe branże,Przemysł jubilerski,Wyposażenie wnętrz,Drzwi i okna,Meble,Produkcja mebli,Pozostały sprzęt transportowy,Przemysł lotniczy i kosmiczny,Pojazdy szynowe,Statki i łodzie,Części i akcesoria samochodowe,Pozostałe pojazdy samochodowe,Autobusy,Samochody osobowe,Produkcja środków transportu,Narzędzia mechaniczne,Produkcja pozostałych maszyn,Maszyny dla przemysłu papierniczego,Maszyny dla przemysłu odzieżowego,Maszyny dla przetwórstwa spożywczego,Maszyny dla górnictwa i budownictwa,Maszyny dla metalurgii,Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa,Maszyny ogólnego przeznaczenia,Pozostały sprzęt elektryczny,AGD,Oświetlenie,Pozostałe wyroby elektroniczne i optyczne,Instrumenty optyczne i sprzęt fotograficzny,Sprzęt medyczny/rehabilitacyjny,Aparatura pomiarowa i zegarki,Elektronika użytkowa,Komputery,Maszyny i urządzenia,Wojskowe pojazdy bojowe,Broń i amunicja,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja metalowych wyrobów gotowych,Produkcja metali nieżelaznych,Produkcja metali żelaznych,Produkcja i przetwórstwo metali,Biotechnologia,Przemysł farmaceutyczny,Farmacja i biotechnologia,Przemysł petrochemiczny,Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych,Pozostałe wyroby chemiczne,Kosmetyki,Farby i lakiery,Pestycydy,Wyroby chemiczne w formach podstawowych,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Poligraficzne,Papier,Wyroby z drewna (bez mebli),Przemysł drzewny i papierniczy,Pozostałe tekstylia,Dywany i dekoracje,Tekstylia,Wyroby skórzane,Odzież i obuwie,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Produkty tytoniowe,Napoje alkoholowe,Pozostałe produkty spożywcze,Kawa, herbata i przyprawy,Słodycze,Wyroby mleczarskie,Oleje i tłuszcze spożywcze,Wyroby zbożowe, piekarske i mączne,Wyroby z warzyw i owoców,Wyroby z mięsa i ryb,Przetwórstwo spożywcze,Pozostałe górnictwo i wydobywanie,Rudy metali,Ropa naftowa i gaz ziemny,Węgiel kamienny i brunatny,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Mięso,Ryby,Leśnictwo i pozyskiwanie drewna,Warzywa i owoce,Zboża,Rolnictwo i leśnictwo
date: 07.11.2021 - 06.05.2022  

See more offers