Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCła

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-16 11:42:53
turcja, cła, handel, import

Turcja jest zobowiązana do szybkiego przeprowadzania odpraw celnych oraz starannego rozpatrywania odwołań. Podstawą obliczania wartości celnej jest wartość transakcyjna, czyli cena faktycznie zapłacona lub należna, powiększona o koszty i wydatki.

Tureckie regulacje celne określa ustawa nr 4458 z 22.10.1999 r. , definiująca obszary celne (z wyłączeniem stref wolnocłowych), a także m.in. zasady odpraw celnych, procedury celne związane z czasowym wwozem, składami celnymi, przerobem uszlachetniającym lub przerobem pod kontrolą celną. Przepisy te określają ponadto prawa i obowiązki podmiotów poddających towary procedurom celnym. Tekst ustawy w jęz. angielskim dostępny jest na stronie Podsekretariatu ds. Celnych: www.gumruk.gov.tr/english/Gumruk/Dosyaupload/ab/customslaw.pdf.

Należności celne kalkulowane są na bazie CIF (ang. Cost, Insurance, Freight). Turcja jest sygnatariuszem Art. VII GATT (tzw. Kodeksu Wartości Celnej).

 

 

10-cyfrowa konstrukcja taryfy opiera się na zharmonizowanym systemie oznaczania i klasyfikacji towarów HS (pierwsze 6 cyfr) oraz unijnej nomenklaturze scalonej CN (7 i 8 cyfra), rozbudowanych o krajowe wymogi statystyczne (cyfry 9 i 10). Taryfę celną można znaleźć na stronie Podsekretariatu ds. Celnych: www.gumruk.gov.tr/english/content.aspx?cT=3&cId=b_tariff.

Przepisy dotyczące stosowania dokumentów przewozowych, a także sporządzania deklaracji na fakturze określa decyzja nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej Turcja-WE z 26.09.2006 r. w sprawie implementacji Decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja (2006/646/WE) - www.gumruk.gov.tr/english/eu/DECISIONNO1-2006.pdf.

Zasady preferencyjnego handlu Turcji z krajami UE w zakresie towarów przemysłowych oraz przetworzonych artykułów spożywczych określa natomiast Decyzja nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z 22.12.1995 r. o ustanowieniu unii celnej. Weszła ona w życie 1.01.1996 r. - www.avrupa.info.tr/Files/File/EU&TURKEY/Custom_Union_des_ENG.pdf.

Przywileje unii celnej odnoszą się do towarów wytworzonych w Unii Europejskiej i Turcji, a także produktów dopuszczonych na ich terytorium do swobodnego obrotu, po wwiezieniu z krajów lub obszarów trzecich. Status takich towarów potwierdza świadectwo A.TR (fr. Admission Temporaire Roulette). Handel nieprzetworzonymi artykułami rolnymi i produktami węgla i stali określają zaś zasady odnoszące się do strefy wolnego handlu. Preferencje celne przysługują po udokumentowaniu pochodzenia towaru świadectwem EUR.1 lub deklaracją na fakturze o preferencyjnym pochodzeniu towaru, gdy jego wartość nie przekracza 6000 euro.

Co roku aktualizowane jest rozporządzenie w sprawie stawek celnych dla towarów zgrupowanych na sześciu listach: produktów rolnych (I lista); produktów przemysłowych (II), przetworzonych artykułów rolnych (III); ryb i przetworów rybnych (IV); samolotów cywilnych i produktów stosowanych w lotnictwie cywilnym. Lista nr V obejmuje towary z zawieszonymi lub zredukowanymi stawkami celnymi; chodzi tu głównie o surowce lub półprodukty dla przemysłu elektronicznego i chemicznego. Zerowe cła dotyczą wyrobów przemysłowych z UE/EFTA oraz komponentów przemysłowych w przetworzonych artykułach rolno-spożywczych. Średnia stawka celna dla artykułów żywnościowych wynosi 56 proc., ale dla niektórych produktów żywnościowych może być wielokrotnie większa – np. cła na cukier sięgają 135 proc., na niektóre artykuły mleczne 150-170 proc., a na mięso nawet 225 proc. Stawki na niektóre produkty (np. na mięso wołowe) są jednak okresowo obniżane.

Importer musi zapłacić podatek VAT liczony od bazy CIF, powiększonej o stawkę celną, oraz wszelkie inne należności przywozowe pobierane przed odprawą celną towaru. Większość towarów obciążona jest stawką 18 proc., ale górny pułap VAT-u to 26 proc.

Podstawowe artykuły żywnościowe, książki i czasopisma objęte są stawkami 1 proc. i 8 proc. Z podatku VAT i ceł zwolnione są niektóre produkty wwożone w ramach systemu zachęt inwestycyjnych. Ostateczną decyzję o wpuszczeniu towaru do Turcji podejmuje celnik. Odprawa celna trwa zazwyczaj od jednego  do trzech dni, w zależności od rodzaju towaru.