Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRejestracja podmiotów

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-16 11:35:36
turcja, spółki, prawo, podatki

Formalności związane z założeniem spółki z o. o. i spółki akcyjnej można w Turcji załatwić w jeden dzień. Utworzenie oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego wymaga zezwolenia Departamentu Handlu Wewnętrznego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Sprowadzają się one do złożenia wniosku w rejestrze handlowym właściwej terytorialnie izby handlowej i ogłoszenia rejestracji spółki w Dzienniku Rejestru Handlowego (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi- http://www.ticaretsicil.gov.tr/english/index.php).

Publikowany jest on przez Turecką Unię Izb i Giełd Towarowych w Ankarze (Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi, TOBB, http://www.tobb.org.tr/.).

Do rejestracji takich spółek niezbędny jest przede wszystkim statut, czyli akt założycielski, sporządzony zgodnie z wymogami art. 279 (dla S.A) oraz 506 i 511 (dla sp. z o.o.) Kodeksu handlowego w formie aktu notarialnego i uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki. Nałożono tu obowiązek stosowania nazw handlowych w języku tureckim. Obecność wyrazów obcych w nazwie handlowej jest dopuszczalna pod warunkiem, że nie naruszają one prawa, dóbr kulturowych lub historycznych lub wtedy, gdy nazwa lub marka handlowa, której promocja stanowi przedmiot działalności spółki, funkcjonuje w języku obcym. Dopuszczono też taką możliwość, gdy udziałowcami są cudzoziemcy. Przedmiot działalności takiej spółki powinien być zdefiniowany co najmniej na poziomie sektorowym.

 

 

Klauzula kapitałowa statutu powinna określać, iż kapitał zakładowy zostanie wniesiony w 1/4 z momentem założenia względnie w ciągu trzech miesięcy od daty założenia spółki, a pozostała część zostanie pokryta najpóźniej w ciągu trzech lat, chyba że odrębne regulacje nakładają obowiązek pełnej lub wyższej niż 1/4 wpłaty kapitału zakładowego w momencie zawiązywania spółki. Wniesienie kapitału w postaci mienia ruchomego lub nieruchomego względnie wartości niematerialnych i prawnych (rejestry handlowe, okrętowe, własności intelektualnej) powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od daty utworzenia spółki.

Przy rejestracji wymagane jest też oświadczenie co do prawdziwości przedstawianych danych zgodnie z wymogami rozporządzenia ws. rejestru handlowego, a także bankowe poświadczenie jednego z państwowych banków (np. Ziraat Bankası, www.ziraatbank.com.tr/) o utworzeniu depozytu w wysokości 0,1 proc. kapitału założycielskiego spółki na rachunku Funduszu Konsumenckiego w Tureckim Banku Centralnym (www.tcmb.gov.tr/). Trzeba przedłożyć również bankowe poświadczenie wpłaty kapitału zakładowego lub jego części, a w przypadku spółki akcyjnej - oryginał zezwolenia, wydany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu na działalność w branżach określonych w ww. art. 5 komunikatu ws. statutów i zmiany statutów spółek akcyjnych oraz spółek z o.o.

Obywatele tureccy muszą okazać uwierzytelnione kopie dowodów osobistych, a cudzoziemcy – paszportów osób fizycznych zakładających spółkę oraz dokumenty potwierdzające ich miejsce zamieszkania. Konieczna jest też kopia umowy wynajmu lub własności nieruchomości w Turcji.

Osoby prawne muszą mieć apostille dotyczące zarejestrowanej w KRS działalności gospodarczej w Polsce. Dokumenty takie wydaje Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl/Apostille,-poswiadczanie,dokumentow,1796.html.

W przypadku dokumentów tureckich są to gubernatorzy (tur. vali) oraz departamenty legislacyjne w sądach prowincjonalnych.

Po rejestracji przedsiębiorstwa konieczne jest notarialne uwierzytelnienie ksiąg statutowych i dokumentów handlowych (z dniem rejestracji spółki), a także rejestracja we właściwym terytorialnie urzędzie skarbowym, regionalnym zakładzie ubezpieczeń społecznych (http://www.ssk.gov.tr/wps/portal ), oddziałach inspekcji pracy, inspekcji ubezpieczeń społecznych (strona Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: http://www.csgb.gov.tr/en/index.php ) oraz ewentualnie w innych specyficznych urzędach centralnych lub gminnych, w zależności od przedmiotu działalności.

Orientacyjne koszty rejestracji spółek z minimalnym kapitałem zakładowym wynoszą ok. 1500 dol. dla spółki z o.o. i 2000 dol. dla spółki akcyjnej. Z tego koszt notariusza to około 400 dol. 

 

Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego

 

Utworzenie oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego wymaga zezwolenia Departamentu Handlu Wewnętrznego Ministerstwa Przemysłu i Handlu (www.sanayi.gov.tr/ ). Koszty związane z powołaniem oddziału sięgają ok. 1000 dol. Natomiast ustanowienie przedstawicielstwa firmy zagranicznej następuje w oparciu o wniosek wpisowy do rejestru prowadzonego przez Podsekretariat ds. Skarbu (www.hazine.gov.tr/).

Wnioski związane z działalnością w sektorach objętych specjalną legislacją, jak rynki finansowe lub ubezpieczenia, wymagają zatwierdzenia przez ich instytucje nadzorujące i regulacyjne. Procedury dotyczące utworzeniem przedstawicielstwa wiążą się z podobnymi kosztami, jak w przypadku oddziałów.

Przy powoływaniu podmiotów w Turcji zaleca się angażowanie lokalnych kancelarii prawnych (np. www.worldwide-tax.com/turkey/turlawyers.asp) oraz specjalistów podatkowych (np. www.worldwide-tax.com/turkey/turaccountants.asp ).

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Torby papierowe z nadrukiem

Firma Gesti oferuje torby papierowe z nadrukiem w dowolnym rozmiarze i nakładzie już od 100 sztuk...
Polska - MODLNICZKA 2021-01-06 Dodał: Magdalena Dach Sektor kreatywny Zobacz ofertę

Mobilny system dezynfekcji

Mobilny system dezynfekcji
Polska - OPOLE 2021-01-02 Dodał: Jacek Wróbel Maszyny i urządzenia, Produkcja i przetwórstwo metali, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Usługi transportowe i logistyczne

Lubuskie Centrum Logistyczne z Zielonej Góry świadczy usługi transportowe na terenie całej Unii E...
Polska - Zielona Góra 2020-06-04 Dodał: Centrum Logistyczne Transport i logistyka Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert