Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSpowalnia tempo inwestycji prywatnych w Turcji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Georgijew | 2016-04-15 12:56:47
inwestycje krajowe, prywatne, zagraniczne, wzrost pkb w turcji

Gospodarka Turcji spowalnia od czterech lat. Średnioroczne tempo wzrostu PKB w latach 2012-2015 wyniosło 3,2%, co jest nieporównywalnym wskaźnikiem z 7% średnim wzrostem PKB w poprzedzającym spowolnienie okresie 2003-2011.

Wydatki gospodarstw domowych i inwestycje stanowią dwa filary wzrostu gospodarczego. W Turcji, konsumpcja jest obecnie najważniejszym czynnikiem wzrostu PKB. W latach 2003 - 2011, ważniejszym motorem wzrostu gospodarczego w Turcji były inwestycje krajowe i zagraniczne. W tamtych latach, ogromny napływ kapitału zagranicznego w postaci BIZ, inwestycje giełdowe oraz kredyty zagraniczne zwiększyły popyt krajowy, a wzrost gospodarczy w Turcji wynosił średniorocznie 7%.

 

Wydatki inwestycyjne przyczyniały się 3 punktów procentowych w 7%-owym wzroście PKB. Oznacza to, że inwestycje odpowiadały za 43% wzrostu PKB.

Podczas globalnego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009, turecka gospodarka skurczyła się, a kraj zaczął odnotowywać odpływ kapitału zagranicznego. Słabła wartość liry i wzrost stóp procentowych schłodziły inwestycje.

Od końca 2009 roku inwestorzy zagraniczni zaczęli powracać na giełdę turecką, gdyż obniżono stopy procentowe. Umożliwiło to zwiększenie popytu krajowego i boom inwestycyjny. Udział inwestycji w 9%-owym wzroście PKB wyniósł aż 60% w latach 2010 i 2011.

W czasie jednak zaczął szybko rosnąć deficyt na rachunku obrotów bieżących. W 2011 udział deficytu na rachunku bieżących w PKB wyniósł 10%. W 2012 r. gospodarka turecka odnotowała zaledwie 2% wzrost PKB.

 

W latach 2012 i 2015 wzrost gospodarzy wynosił średniorocznie 3,5% i drastycznie spadła wartość inwestycji, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Udział inwestycji we wzroście PKB wynosił około 20%, a tylko 4,5% tych inwestycji realizował sektor publiczny.

 

Inwestycje w podziale na sektory

Inwestycje w sektorze produkcyjnym zajmują najwyższe miejsce w rankingu, chociaż ich udział stopniowo maleje w ostatnich latach. Następnie transport, komunikacja i sektor budownictwa mieszkaniowego, którego stanowią dwie trzecie wszystkich inwestycji.

W wyniku szeroko zakrojonego programu prywatyzacji, w ciągu ostatnich kilku lat udział państwa w inwestycjach w sektorze wytwórczym skurczył się dramatycznie. Obecnie 95% inwestycji dokonywanych jest przez sektor prywatny.

Udział inwestycji państwowych w sektorze transportu i komunikacji jest znacznie wyższy niż w innych sektorach. Wynosi on aż 41%.

Inwestycje mieszkaniowe stanowią około 20% udziału w całkowitej wartości inwestycji. 99% inwestycji mieszkaniowych realizowanych jest przez sektor prywatny. Sektor prywatny realizuje również lwią część inwestycji turystycznych, które stanowią około 6% ogółu inwestycji.

Sektor opieki zdrowotnej i edukacji kiedyś był zdominowany przez sektor publiczny w Turcji. Sektor prywatny stopniowo jednak zaczął zwiększać swój udział w inwestycjach w zakresie zdrowia i edukacji i obecnie realizuje prawie połowę z nich. Oba sektory razem mają w sumie 10,5% udział w ogóle inwestycji w 2015 r.

Inwestycje w sektorze energetycznym stanowią 4% ogółu inwestycji. Udział sektora publicznego w inwestycjach w energetyce stopniowo spada. Obecnie wynosi 31%
ogółu inwestycji.

 

Spowolnienie w inwestycjach

Państwo nadal dokonuje inwestycji głównie w infrastrukturę, energię i nawadnianie, zachowując swój 20-procentowy udział w całkowitej wartości inwestycji ogółem. Sektor prywatny jednak najwyraźniej ostudził swoje aspiracje w realizacji inwestycji w sektorze produkcyjnym. Udział sektora prywatnego w inwestycjach produkcyjnych wynosił 40% w 2008 r., zaś w 2015 r. 35%.

Zarówno lokalne i zagraniczne przedsiębiorstwa podejmują decyzje inwestycyjne poprzez dokonanie przeglądu warunków gospodarczych i obliczania ryzyka geopolitycznego. Wzrost wartości dolara spowodował wzrost stóp procentowych i kurczenie się konsumpcji krajowej, która jest głównym składnikiem wzrostu gospodarczego. To był główny powód, dla którego sektor prywatny zmniejszył swoje inwestycje w sektorze produkcyjnym.

Oprócz wrażliwości gospodarki tureckiej na zamiany na rynku globalnym, intensywny cykl wyborów parlamentarnych w Turcji w 2014 i 2015 roku był również przyczyną ostrożnego zachowania inwestorów. Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie, narastające konflikty Turcji z niektórymi sąsiadami także powstrzymują lokalne i zagraniczne decyzje inwestycyjne.

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Projekt domu z kontenera morskiego

Z kontenerów transportowych buduje się wiele obiektów, takich jak magazyny, hale, budynki gastro...
Polska - SZCZECIN 2022-01-17 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Jak pisać teksty pod SEO

W dzisiejszych czasach SEO cieszy się coraz większą popularnością. Specjalista SEO Firmy decyduj...
Polska - SZCZECIN 2022-01-17 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Implanty zębów w Szczecinie

Implanty zębów Szczecin – aby wszczepienie implantu zakończyło się powodzeniem, pacjent powinien ...
Polska - SZCZECIN 2022-01-17 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert