.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNierówności regionalne w Turcji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Georgijew | 2016-06-03 15:11:14
rozwój regionalny, nierówności regionalne

Duże nierówności regionalne są jednym z problemów strukturalnych w Turcji. Mimo że środki stymulujące inwestycje w regionach słabiej rozwiniętych są sukcesywnie inwestowane w tych regionach, przepaść w zamożności pomiędzy regionami bogatymi i biednymi nie maleje.

 

 

Wśród krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Turcja zajmuje drugie niechlubne miejsce po Chile w pod względem nierówności regionalnych. Wśród krajów członkowskich OECD, najlepszy bilans regionalny mają kraje Europy Północnej, szczególnie Szwecja i Holandia.

Kwestia nierówności regionalnych w Turcji jest również ważną przeszkodą dla członkostwa Turcji w UE. Turcja musi obniżyć międzyregionalne różnice w stosunku do dopuszczalnego poziomu, który jest jednym z kluczowych warunków do przystąpienia do UE.

Nierówności w rozwoju poszczególnych regionów w Turcji są oczywiście uwarunkowane historycznie. Od 1980 do 2000 roku, kiedy Turcja otwierała się na gospodarkę światową, regiony bardziej oddalone od centrum gospodarczego - Stambułu rozwijały się o wiele wolniej od regionów północno-zachodnich kraju. Pozostała część kraju nie była w stanie w pełni korzystać z szybkiego rozwoju gospodarczego kraju.

Program wspierający inwestycje w regionach słabiej rozwiniętych, który wszedł w życie w połowie 2012 roku, wprowadził 3 rodzaje zachęt inwestycyjnych: regionalne, o dużej skali, w sektorach strategicznych. Formy wsparci to ulgi podatkowe, dopłaty to składek ubezpieczeniowych pracowników oraz do oprocentowania kredytu. Program te nie przyniósł jednak zakładanych efektów, gdyż nie jest wystarczająco selektywny i wspiera w większym stopniu wybrane sektory gospodarki a nie regiony słabo rozwinięte.

Według danych Ministerstwa Gospodarki, od czasu rozpoczęcia realizacji programu czyli od 2012 r. do końca 2015 r., w ramach programu dofinansowanie uzyskały projekty inwestycjne o łącznej wartości 309 mld lir tureckich. W tym okresie, Region 1 - Stambuł – uzyskał największą ilość inwestycji – 35%, regiony 2 i 3 – w zachodniej części Turcji - miały łącznie udział 31% w inwestycjach. W efekcie dwie trzecie wspieranych inwestycji dokonano w rozwiniętych regionach. Najsłabiej rozwiniętych Region 6, obejmujący wschodnią i południowo-wschodnią Anatolię, uzyskał tylko 5%-owy udział w całkowitej wartości inwestycji w kraju.

Nowy model inwestycji publicznych powinien koncentrować się na wspieraniu inwestycji długoterminowych w mniej rentownych ale perspektywicznych dla danego regionu sektorach.