Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUsługi transportowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 08:17:26
turcja

Infrastruktura drogowa Turcji jest systematycznie rozbudowywana i modernizowana pod kątem dyskontowania położenia kraju w paneuropejskim korytarzu transportowym wiodącym do Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu. Obecnie długość autostrad wynosi ok. 13 tys. km. Udział transportu drogowego w przewozach międzynarodowych Turcji szacowany jest na ponad 10%.

Usługi transportowe

 

1. TRANSPORT W TURCJI

Infrastruktura drogowa Turcji jest systematycznie rozbudowywana i modernizowana pod kątem dyskontowania położenia kraju w paneuropejskim korytarzu transportowym wiodącym do Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu. Obecnie długość autostrad wynosi ok. 13 tys. km. Udział transportu drogowego w przewozach międzynarodowych Turcji szacowany jest na ponad 10%.

 

Ekonomiczne znaczącym przedsięwzięciem umacniającym pozycję Turcji w transporcie międzynarodowym na linii Europa-Azja/Bliski Wschód jest budowa tunelu kolejowego pod Bosforem- tzw. żelaznej drogi jedwabnej. Jego otwarcie dla ruchu kolejowego przewiduje się w 2011 r., a osiągnięcie pełnych zdolności przewozowych zakłada się w 2015 r.

 

Wg niektórych źródeł, przychody Turcji z tytułu usług transportowych mogą osiągnąć 7,5 mld USD rocznie, czyli niemal 10% wolumenu transportu między Europą a Azją (por. http://www.thenational.ae/article/20080609/FOREIGN/434883938/1013/SPORT&Profile=1013).

 

Z kolei porty tureckie w Basenie Śródziemnomorskim oraz Czarnomorskim, jak Stambuł, Izmir, Izmit, Samsun, Trabzon, Mersin i Iskenderun odgrywają ważną rolę w przy przewozach Północ-Południe, umożliwiając transport ponad 250 mln t towarów rocznie (dane dla 2006-2007 r., http://www.us-istanbul.com/pdfs/reports/turkey/turkey_transportation.pdf). Flota turecka z ponad 1400 statkami o potencjale przekraczającym 7,2 mln DWT należy do grona 30 największych flotylli świata. Transport morski dominuje też zdecydowanie- na pozimie 87%- w realizacji handlu zagranicznego Turcji.

 

Turcja posiada 34 lotniska. Drogą powietrzną przewożonych jest rocznie ponad 1,5 mln t. towarów (ok. 1% przewozów zagranicznych Turcji) oraz 38 mln pasażerów w połączeniach międzynarodowych i 32 mln na liniach krajowych (dane dla 2007 r.).

 

Tempo i skala dostosowań Turcji do acquis oceniane są przez Komisję Europejską jako umiarkowane. Zaawansowaną harmonizację osiągnięto w zakresie uregulowań transportu drogowego. W przypadku ujednolicenia przepisów dot. przewozów lotniczych i morskich postęp uwarunkowany jest przystąpieniem Turcji do stosownych konwencji międzynarodowych (np. w dziedzinie bezpieczeństwa na morzu). Brak liberalizacji rynku przewozów kolejowych i monopolistyczna pozycja na nim Tureckich Koleji Państwowych (TCDD) przekłada się na krytyczną ocenę dostosowań Anatolii w tym obszarze (por. raport KE z postępów dostosowawczych Turcji z dnia 5 listopada 2008 r- http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_nov_2008/turkey_progress_report_en.pdf ).

 

2. TRANSPORT DROGOWY Z POLSKĄ

2.1. Międzynarodowy transport pomiędzy Polską a Turcją został uregulowany Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 9 września 1977 r.

Zgodnie z jej zapisami bezpośredni przewóz towarów pomiędzy oboma krajami nie jest kontyngentowany, ograniczeniom ilościowym podlegają natomiast przewozy zaczynające się w krajach trzecich lub w przypadku, gdy pojazd wjeżdża do drugiego kraju na pusto (dysponentem pozwoleń jest BOTM). Pozwolenie przy wjeździe na pusto nie jest konieczne, jeżeli waga samochodu przewożącego towar (waga całkowita z ładunkiem) nie przekracza 3,5 tony.

Kierowcy zawodowi (kierowcy samochodów ciężarowych, autobusów wycieczkowych, itp.) przyjeżdżający do Turcji muszą posiadać wizę turecką (z prawem wykonywania zawodu kierowcy) uzyskaną w Ambasadzie Turcji w Warszawie.

Wydawane na przejściach granicznych z Turcją wizy są wizami turystycznymi i nie uprawniają do wykonywania zawodu kierowcy na terytorium Turcji.

 

 

2.2. Polskie firmy transportowe prowadzące przewozy na terytorium Turcji uzyskiwać muszą każdorazowo zezwolenia na transport, których limit, zwłaszcza w odniesieniu do takich kategorii jak wwóz żywych zwierząt pochodzących z krajów trzecich, jest mocno ograniczony. Turcja nie uznaje automatycznie certyfikacji i licencji wspólnotowych na prowadzenie międzynarodowej działalności transportowej, odbywa się to na bazie porozumienia dwustronnego Polska-Turcja lub w oparciu o stosowne umowy Turcja-UE.

Rozwiązaniem w tej sytuacji może być założenie firmy transportowej w Turcji, należy jednakże uwzględnić szereg istotnych uwarunkowań:

- Obowiązujące regulacje dopuszczają założenie w Turcji firmy polskiej wg prawa tureckiego, musi to być jednak firma nowa, a nie oddział firmy polskiej.

- W praktyce, wobec istniejących barier biurokratycznych, wspólnik turecki wydaje się niezbędny do uruchomienia działalności firmy transportowej

- Pojazdy transportowe muszą być zarejestrowane w Turcji, a w świetle ograniczeń importowych, pojazdy sprowadzone z zagranicy nie mogą być starsze niż bieżący rok produkcji- Kierowcy muszą być obywatelami tureckimi i posiadać stosowne uprawnienia nadane po zaliczeniu szkolenia przeprowadzanego przez Ministerstwo Transportu, szkolenie odbywa się w j. tureckim. Uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia pojazdów ciężarowych (prawo jazdy odpowiedniej kategorii) wydane w innych krajach nie są uznawane w Turcji.

- Zatrudnienie cudzoziemców w Turcji wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę, wydawanych w drodze uciążliwej i długotrwałej procedury, podlegających warunkowemu przedłużeniu na limitowane w liczbie i czasie kolejne okresy. Przepisy o zatrudnieniu cudzoziemców są w Turcji restrykcyjnie przestrzegane.

- Firma z kapitałem zagranicznym, założona wraz z wspólnikiem tureckim, korzysta w Turcji z preferencji oferowanych przez przepisy tureckie dla inwestycji zagranicznych, a jednocześnie może uzyskać wsparcie przewidziane dla tureckich firm sektora MSP.Firma z kapitałem zagranicznym, założona wraz z wspólnikiem tureckim, korzysta w Turcji z preferencji oferowanych przez przepisy tureckie dla inwestycji zagranicznych, a jednocześnie może uzyskać wsparcie przewidziane dla tureckich firm sektora MSP.

 

3. Autostrada Ankara-Stambuł

Od 1 lipca 2010 r. przejazd autostradą Ankara-Stambuł płatny jest wyłącznie w systemie elektronicznym

Notą nr 2010/PDGY/873196 z dnia 6 lipca 2010 r., Ambasada RP w Ankarze została poinformowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji, że z dniem 1 lipca 2010 r. został zniesiony system płatności gotówkowej w opłatach za przejazd autostradą Ankara-Stambuł.

Od ww. dnia opłaty mogą być regulowane wyłącznie w elektronicznym Systemie Automatycznego Przejazdu (skrót w j. tureckim OGS) lub Systemie Kart Kredytowych (skrót w j. tureckim KGS). Na marginesie warto przypomnieć, że od pewnego czasu wymagane jest w tym samym systemie (tj. OGS lub KGS) wnoszenie opłat za przejazd mostem nad Bosforem na kierunku Europa-Azja (przejazd w przeciwnym kierunku jest bezpłatny). Odstąpienie od systemu płatności gotówkowej podyktowane jest względami ekonomicznymi (oszczędności kosztu obsługi autostrad), a system elektronicznej płatności wprowadzany jest stopniowo na kolejnych odcinkach autostrad.

Abonament w postaci karty płatniczej systemu OGS można wykupić w następujących bankach: Ziraat, Isbank, Vakifbank i Garanti Bank, natomiast w odniesieniu do systemu KGS – dodatkowo w Halkbank i Bank Asya. W bankach tych można także doładowywać ww. karty.

Brak możliwości uiszczenia opłaty w obowiązującym systemie powoduje korki w punktach poboru opłat na bramkach przy opuszczaniu autostrad, a w konsekwencji obciążenie nieautoryzowanego użytkownika karą grzywny w wysokości 10-krotnej wysokości opłaty za najdłuższy odcinek autostrady. Kara może zostać anulowana pod warunkiem wykupienia abonamentu OGS lub KGS i uiszczenia opłaty w ciągu 10 dni od daty nieautoryzowanego przejazdu autostradą. Sprzedaż i doładowanie kart prowadzone będą przez oddziały dyrekcji dróg państwowych na stacjach Camlica w Stambule i Akincilar w Ankarze oraz w kasach przy najbardziej uczęszczanych drogach dojazdowych do autostrad.

W celu uniknięcia problemów związanych z wyczerpaniem limitu gotówki na karcie płatniczej KGS, dopuszcza się możliwość korzystania z kredytowej karty KGS, powiązanej z posiadaną przez użytkownika kartą kredytową.

 

Dodatkowe informacje (j. ang.):

http://www.turkeytravelplanner.com/trans/Car/pay_toll.html

 

 

Przydatne linki:

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Eastchem Ltd, supplier of chemical raw materials, Potassium carbonate K2CO3, Potassium sulphate K...

Firma Eastchem Sp. z o. o. powstała w 2004r. w Zawierciu, spółka Eastchem jest bezpośrednim impor...
Polska - Zawiercie (miasto) 2020-11-24 Dodał: Pozostałe wyroby chemiczne, Wyroby chemiczne w formach podstawowych, Przemysł chemiczny i kosmetyczny Zobacz ofertę

Produkcja podzespołów i elementów miedzianych

Przedsiębiorstwo ELECTRIS świadczy usługi w zakresie produkcji elementów i części z miedzi dla m....
Polska - Maków Podhalański 2020-11-23 Dodał: Magdalena Sikora Transport i logistyka, Energia i surowce odnawialne, Produkcja i przetwórstwo metali, Górnictwo i przemysł wydobywczy Zobacz ofertę

Pellet - EnPlus A1 (6/8mm)

Wood pellets - wholesale
Polska - WROCŁAW 2020-11-23 Dodał: Albert Kerno Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert