Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem podatkowy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 08:25:13
turcja

Turcja zawarła z ponad 60 krajami, w tym z Polską 03.11.1993 r. (weszła w życie w 01.10.1996 r.) i większością państw UE, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Turcja zawarła z ponad 60 krajami, w tym z Polską 03.11.1993 r. (weszła w życie w 01.10.1996 r.) i większością państw UE, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

1. CIT

Regulacje ws. CIT określone są ustawą nr 5520 z dnia 21.06.2006 r. CIT odprowadzany jest kwartalnie i rocznie przez spółki z kapitałem akcyjnym, przedsiębiorstwa kooperacyjne, przedsiębiorstwa państwowe (w tym jednostki handlowe, przemysłowe i rolne będące własnością obcych państw i zagranicznych organizacji), podmioty gospodarcze należące do fundacji i stowarzyszeń, a ponadto joint ventures między osobami prawnymi i fizycznymi.

 

Stawki podatkowe:

· 20% stawka bazowa

· 15% podatek u źródła na dywidendy i depozyty bankowe

 

Od 1 stycznia 2012 r. (Dz.U. nr 28154 z dn.26 grudnia 2011 r.) obowiązują w Turcji podwyższone progi podatkowe dla CIT: najniższy z nich podniesiono z 9.400 do 10.000 TL co oznacza, że firma osiągająca przychód w wysokości do 10.000 TL podlegać będzie CIT wg stawki 15%, firmy o przychodach w przedziale 10.000-25.000 TL podlegają CIT wg stawki 20%; dla firm o przychodach w przedziale 25.000-58.000 TL stawka CIT wynosi 27%, natomiast firmy o przychodzie rocznym powyżej 58.000 TL zapłacą CIT wg stawki 35%.

 

2. PIT

PIT obliczany jest z reguły od łącznych dochodów osiąganych z 7 rodzajów źródeł: zysków z działalności gospodarczej, zysków z działalności rolniczej, dochodu z tytułu zatrudnienia, usług profesjonalnych, wynajmu nieruchomości, inwestycji kapitałowych oraz innych źródeł (zyski kapitałowe itp.).

 

Progi podatkowe w 2011 r.:

· 15% dla dochodu do 9.400 TL

· 20% dla dochodu 9.401-23.000 TL

· 27% dla dochodu 23.001-53.000 TL

· 35% dla dochodu powyżej 53.000TL.

 

3. VAT

VAT płatny jest od dóbr i usług w ramach działalności handlowej (w tym importowej), przemysłowej, rolniczej i zawodowej. Mechanizam rozliczania: VAT zawarty w zakupach zmniejsza VAT należny przy sprzedaży. Różnica pozytywna przekazywana jest do urzędu skarbowego, negatywna natomiast nie jest co do zasady zwracana płatnikowi, lecz zaliczana na poczet przyszłych płatności z tytułu VAT. Wyjątki obejmują m.in. transakcje eksportowe.

 

Stawki podatkowe:

· 10% stawka bazowa

· 18% stawka ogólna

· 8% na podstawowe art. żywnościowe (mięso wołowe i baranie, pieczywo, makaron, mleko, olej), gaz ziemny, lekarstwa, art. odzieżowe oraz usługi edukcyjne i medyczne

· 1% na niektóre produkty rolne (bawełna, pszenica), prasę i czasopisma oraz leasing finansowy

· wyłączenia podatkowe dla niektórych dóbr kapitałowych i surowców, eksportu towarów i usług, usług roamingowych dla nierezydentów, prac poszukiwawczych ropy, transportu międzynarodowego, dostaw przeznaczonych dla misji dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych w Turcji, dostaw (w tym importu) maszyn i urządzeń w oparciu o tzw. certyfikaty inwestycyjne w ramach systemu zachęt inwestycyjnych, importu dokonywanego przez agencje rządowe i przedsiębiorstwa państwowe.

 

4. Transakcje bankowe i ubezpieczeniowe

Stawki podatkowe:

· 5% stawka bazowa

· 1% od międzybankowych transakcji depozytowych

· 0,1% od sprzedaży walut obcych

· wyłączenie z VAT.

 

5. Podatek stemplowy

Podatek na dokumenty urzędowe i druki, w tym umowy i zaświadczenia o wynagrodzeniu. Od dn. 01.01.2011 r. (Dz.U. 27800 z 29.12.2010 r.) obowiązują stawki podwyższone, jak następuje:

Stawki podatkowe

· 0,825% stawka bazowa

· 0,165% od umów wynajmu

· 0,66% od wynagrodzeń.

 

W odniesieniu do podatku stemplowego, od 1.01.2012 r. obowiązują podwyższone o 10, 26% opłaty za wydanie lub przedłużenie ważności paszportu oraz za wydanie prawa jazdy (dla kat. B opłata wzrosła z 252,30 do 278,25 TL)

 

6. Podatek od wzbogacenia

Stawki podatkowe, wg progów podatkowych obowiązujących od dn. 01.01.2011 r. (Dz.U. 27800 z 29.12.2010 r.):

· 1-10% podatek spadkowy wg wartości korzyści (5 progów od 170.000-2 940.000 TL)

· 10-30% podatek od darowizny wg wartości uzyskanej korzyści (progi jw.).

Od 01.01.2012 r., zakres kwotowy korzyści stanowiący progi do podatku spadkowego podniesiono z 180 tys. do 3.160.000 TL), podatek nadal opłacany jest wg. stawki progresywnej od 1 do 10%.

 

7. Transakcje w zakresie nieruchomości

Stawki podatkowe:

· 1,5% od ceny sprzedaży, płatny przez kupującego i sprzedającego

· 0,9% od wartości nieruchomości przy jej rejestracji w TAPU (rejestr gruntów).

 

Dla potrzeb obliczania wymiaru podatku od nieruchomości, od 1.01.2012 r. o 5,2 % podniesiono średni koszty budowy metra kw. mieszkania. Przykładowo, średni koszt budowy luksusowego domu w technologii szkieletu stalowego wynosi 1.586,69 TL

 

Ministerstwo Finansów doszacowało także wg skali 10,26% wysokość podatku na rzecz ochrony środowiska – właściciele nieruchomości wykorzystywanych do celów prywatnych, położonych w dużych ośrodkach miejskich płacić będą począwszy od 1.01.2012 r. 0,22 TL za każdy m3 zużywanej wody, w mniejszych miejscowościach opłata ta wyniesie 0,18 TL/m3.

 

8. Podatek konsumpcyjny (OTV)

Stawki podatkowe:

· indywidualny dla produktów ropopochodnych

· 1-130% dla pojazdów samochodowch, motocykli, jachtów, samolotów, helikopterów wg wartości i wieku przedmiotu oraz pojemności silnika (podatek od 12-28.218 TL).

 

Od 13.10.2011 r. obwiązują podwyższone stawki OTV dla samochodów osob. o poj. 1600-2000cc - 80% oraz dla sam. osob. o poj. pow. 2000cc - 130%. Stawkę dla sam. osob. o poj. do 1600cc pozostawiono na niezmienionym poziomie (37%)

· 25-275,6% dla alkoholi wg wartości i produktów tytoniowych wg ceny detalicznej (dla produktów tytoniowych stawka OTV od 13.10.2011 r. wynosi 69%)

· 6,7-20% dla dóbr luksusowych wg wartości (w tym kremy, emulsje, preparaty do kąpieli)

· od 13.10.2011 r. stawka OTV przy zakupie telefonów komórkowych wynosi 25%. Dodatkowo, od 1 stycznia 2012 r. (Dz.U. nr 28154 z dn.26.12.2011 r.), powiązaną z OTV opłatę przy zakupie telefonów komórkowych podniesiono z 34 do 37 TL.

 

Od 1 stycznia 2012 r. o wskaźnik 10,26% podniesiono także kwoty podatku drogowego MTV (Motor Vehicle Tax). Podatek drogowy opłacany jest od wszystkich zarejestrowanych pojazdów samochodowych. Przykładowo, dla samochodów 1-3 letnich o pojemności skokowej do 1300 cc wysokość opłaty z tytułu podatku drogowego podniesiono z 436 do 480 TL, natomiast najwyższa opłata dotyczy pojazdów o pojemności skokowej cylindrów równej i wyższej od 4000 cc i wynosi 17443 TL rocznie.

 

9. Specjalny podatek telekomunikacyjny

 

Stawki podatkowe:

· 25% na usługi telefonii komórkowej

· 15% na usługi RTV drogą satelitarną lub kablową i dla pozostałych usług.

 

10. Podatki gminne

Stawki podatkowe:

· 0,1-0,4% podatek od budynków-od wartości i przeznaczenia budynków (0,1% od rezydencji, podwójne stawki dla 15 największych aglomeracji miejskich, jak Adana, Ankara, Antalia, Bursa, Diyarbakir, Erzurum, Eskishehir, Gaziantep, Icel, Izmir, Kayseri, Kocaeli, Konia, Samsun, Stambuł)

· 0,1-0,6% podatek gruntowy- od wartości i przeznaczenia gruntu (0,3% od działki budowlanej, podwójne stawki dla ww. 15 największych aglomeracji miejskich)

· 1-5% od sprzedaży elektryczności i gazu

· 0,17 (małe miejscowości) - 0,21 TL (duże miasta) za każdy m3 zużywanej wody - podatek środowiskowy dla rezydencji i 21-2.000 TL do max. 2500 TL - roczny liniowy podatek środowiskowy dla nieruchomości usługowych. W przypadku firm, wysokość podatku zależy od wielkości i przeznaczenia budynków usytuowanych na parceli

· 1% opłata telekomunikacyjna od usług RTV.

 

11. Przydatne linki

· Turecka Administracja Dochodów (Gelir İdaresi Başkanliği http://www.gib.gov.tr/en)

· Przewodnik dla inwestorów Agencji Wspierania i Promocji Inwestycji (The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency - http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/Pages/Welcome.aspx).

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: Użytkownik Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert