Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOchrona własności intelektualnej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 08:35:37
turcja

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

1. Podstawowe regulacje

1.1. Prawo autorskie

Generalnie, legislacja turecka w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych została zharmonizowana ze wspólnotową, m.in. w drodze nowelizacji ustawy nr 5846 o dziełach intelektualnych i artystycznych. Niemniej jednak ograniczone zdolności instytucjonalne uniemożliwiają efektywną egzekucję uregulowań. Z uwagi na mało skonkretyzowane plany dostosowawcze Ankary w tej dziedzinie kwestia wzmocnienia potencjału egzekucyjnego administracji tureckiej jest kluczowym aspektem negocjacji akcesyjnych w rozdziale 7 poświęconym prawu własności intelektualnej (por. raport screeningowy poniżej).

Turcja ratyfikowała traktat WIPO o wykonaniach artystycznych i fonogramach. Mimo to, zdaniem KE, względnie rozpowszechnione jest piractwo książkowe i w obrębie innych nośników, jak CD i DVD.

Egzekucja prawa własności intelektualnej powierzona jest policji i wyspecjalizowanym sądom kryminalnym orzekającym w zakresie prawa własności intelektualnej. Policja nie posiada jednak uprawnień do interwencji w zakresie naruszeń prawa znaków towarowych.

 

Turcja jest sygnatariuszem Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych oraz Konwencji rzymskiej o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych.

 

1.2. Prawo własności przemysłowej

Postęp odnotowuje się w dziedzinie prawa własności przemysłowej. Turecki Instytut Patentowy (TPE) zmodernizował swoją strukturę organizacyjną, system informatyczny, usługi online oraz relacje z klientami. Ustanowił też mechanizm aplikacyjny online dla znaków towarowych. W ocenie ekspertów KE występują jednak przypadki niespójnych decyzji w sprawach znaków towarowych podejmowanych przez TPE i sądy orzekające w zakresie prawa własności intelektualnej. System rejestracji znaków towarowych oceniany jest przez KE jako słaby. KE odnotowuje praktyki naruszania znanych znaków towarowych przez duże i średnie przedsiębiorstwa tureckie, w tym w odniesieniu do zarejestrowanych opakowań i trójwymiarowych znaków towarowych.

 

Główne akty prawne: ustawa nr 544 o ustanowieniu TPE, ustawa nr 551 o ochronie praw patentowych, ustawa nr 554 o ochronie wzorów przemysłowych, ustawa nr 555 o ochronie oznaczeń geograficznych, ustawa nr 556 o ochronie znaków towarowych, ustawa nr 4128 o sankcjach karnych za naruszenia przepisów ustaw nr 551,554,555 i 556.

 

Turcja jest członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej, WIPO, a także stroną Konwencji paryskiej, porozumień GATTS i TRIPS, Protokołu madryckiego (ale nie Porozumienia madryckiego), Porozumienia nicejskiego i wiedeńskiego oraz Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych.

 

Uwaga: Polscy przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze m.in. zabezpieczanie praw do swoich znaków towarowch, gdyż rejestracja znaku towarowego może być niekiedy dokonana w złej wierze- bez uzgodnienia z jego pierwotnym właścicielem, np. jako uzasadnienie dla dystrybucji produktu w Turcji.

2. System patentowy

2.1. Główne założenia

 • Wydawanie certyfikatu na wzory użytkowe po weryfiacji lub bez weryfikacji
 • Kryteria patentowalności – nowość, innowacyjne rozwiązanie, zastosowanie przemysłowe
 • Publikowanie aplikacji patentowych
 • Wnoszenie protestu przez strony trzecie
 • Przyznawanie licencji przymusowych zgodnie z porozumieniem TRIPS
 • Wypłacanie odszkodowania za naruszenie praw patentowych
 • Uregulowanie kwestii dot. wynalazków dokonywanych przez pracowników, niezrealizowanego dochodu i reputacji wynalazku
 • Powołanie wyspecjalizowanych sądów.

2.2. Uregulowania szczegółowe

 • Niepatentowalność gier, komputerowego software, technik chirurgicznych, gatunków zwierząt i roślin, biologicznych metod hodowli zwierząt
 • Czas trwania patentu: 7 lat dla niezweryfikowanych patentów, 10 lat dla wzorów użytkowych, 20 lat dla zweryfikowanych patentów licząc od daty zgłoszenia wynalazku do TPE, 5 lat dla wzorów przemysłowych licząc od daty aplikacji, wznawialne do 25 lat
 • Opłata aplikacyjna: 49 YTL (ok. 25 euro) dla patentów i 140 YTL (70 euro) dla wzorów przemysłowych
 • Licencje przymusowe: obowiązek licencjonowania w przypadku nieużywania patentu przez 3 lata od daty wydania lub gdy wchodzi w grę interes publiczny
 • Ochrona wyrobów tekstylnych i wzorów odzieżowych udzielana na podstawie prawa autorskiego
 • Planowane ustanowienie wyspecjalizowanych sądów do rozstrzygania sporów w zakresie wzorów przemysłowych.

 

3. System ochrony znaków towarowych

3.1. Główne założenia

 • Pierwszy użytkownik może dokonać rejestracji nadającej prawa własnościowe. Wcześniejszy użytkownik musi udowodnić swoje prawa w ciągu 3 lat od daty opublikowania rejestracji
 • Ochrona znaków towarowych uwarunkowana jest ich używaniem. Nieużywanie znaku towarowego przez 5 lat bez przerwy może skutkować ich anulowaniem
 • Ochrona prawna znaków usługowych.

3.2. Uregulowania szczegółowe

 • Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy: 10 lat, przedłużalne na kolejne okresy 10-letnie
 • Opłaty aplikacyjne: 104 YTL (52 euro)
 • Opłaty aplikacyjne dla procedury w ramach Protokołu madryckiego (odnoszącego się do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków):199 YTL (100 euro).
 • Rejestracja znaku: 240 EUR (575 TL)
 • Przeniesienie praw do znaku w Turcji może nastąpic za zgodą jego tureckiego właściciela- kosztem 210 EUR (425 TL).

4. Prawa autorskie w zakresie ICT

4.1 Główne założenia

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: Użytkownik Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert