Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Turcji oraz system unijny.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Georgijew | 2015-12-04 12:39:27
ochrona znaków towarowych, ochrona wzorów przmysłowych, prawa własności intelektualnej

W Turcji rejestracją patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych zajmuje się Turekci Instytut Patentowy w Ankarze – Turk Patent Enstitutu (TPE).

 

www.tpe.gov.tr

 

Turcja rozpoczęła wprowadzanie legislacji dotyczącej ochrony wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych w 1995 r. Od tego czasu turecki system rejestracji i ochrony patentów, licenji, znaków towarowych i wzorów przemysłowych jest stopniowo dostosowywany do wymogów UE w tym zakresie.

W Turcji rejestracją patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych zajmuje się Turekci Instytut Patentowy w Ankarze – Turk Patent Enstitutu (TPE). Turcja jest obecnie w trakcie ujednolicania przepisów w zakresie znaków towarowych z przepisami UE. TPE oraz współpracujące z nim uniwersytety organizują wiele szkoleń i programów podyplomowych studiów w zakresie praw ochrony własności intelektualnej.

Według prawa tureckiego znak towarowy to każdy znak graficzny, który wyróżnia wyrób – towar lub usługę firmy spośród wyrobów innych firm. Znak towarowy nie może naruszać porządku publicznego oraz uczuć religijnych. Znak towarowy musi być wyraźny, na białym tle oraz przedstawiać obraz w ujęciu trójwymiarowym. Prawo do znaku towarowego przyznawane jest na 10 lat i można je przedłużyć na kolejne 10 lat. Tylko decyzja sądu powszechnego może uniważnić decyzje TPE.

Co roku w Turcji do Tureckiego Urzędu Patentowego - Turk Patent Enstitutu (TPE) składanych jest 100 tysięcy aplikacji o rejestrację znaku towarowego. Około 5% składanych aplikacji pochodzi od firm z więszościowym kapitałem tureckim. Rejestrację znaku towarowego otrzymuje około 70% aplikacji. Od 1995 r., co roku liczba składanych aplikacji wzrasta o około 3%. W 2014 r. złożono 111.544 aplikacje. W 2014 r. w TPE zarejestrowano 89.143 znaki towarowe.

Turcja jest na 9 pozycji na świecie pod względem zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów przemysloweych i patentów. W latach 1985 – 2011 w Turcji 20-krotnie wzrosła liczba zarejestrowanych znaków towarowych. Najwięcej zarejestrowanych jest znaków towarowych w sektorze odzieży, tekstyliów, żywności, IT, usług i sprzedaży hurtowej.

Ochrona wzornictwa przemysłowego w Turcji, podobnie jak znaków towarowych, rozpoczęła się w 1995 r. Rejestracja wzoru przemysłowego polega głównie na sprawdzeniu czy wzór ma cechy nowości i unikalności. Ochrona trwa 5 lat i może być przedłużana co 5 lat do 25 lat. Alikacje składa się do Tureckiego Urzędu Patentowego - Turk Patent Enstitutu (TPE). Aplikować mogą obywatele Turcji lub firmy zarejestrowane w Turcji.

Publikacja decyzji o przyznaniu prawa do wzoru przemysłowego w Biuletynie Wzornictwa Przemysłowego następuje w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania. Odwołanie musi następić w ciągu 6 miesięcy od publikacji. Odwołanie składa się do TPE. Po upływie 6 miesięcy od publikacji można już tylko złożyć sprzeciw do Sądu Powszechnego.

W 2014 r. do TPE złożono 9.028 aplikacji, w wyniku których zgłoszono do rejestracji 42.000 wzorów przmysłowych. Najwięcej zarejestrowanych wzorów przemysłowych dotyczy grafiki, symboli, mebli, urządzeń domowych, ubrań i materiałów budowlanych.

Według strategii rządowej wobec znaków towarowych i wzorów przemysłowych do 2023 r. w Turcji:

- powstanie 10 globalnych marek tureckich, które będą powszechnie rozpoznawalne na świecie,

- 50% PKB będzie wytwarzane przez firmy z sektorów wysokonasyconych IPR,

- proces rejestracyjny będzie maksymalnie uproszczony,

- następi pełna elektronizacja systemu apliakcyjnego,

- zwiększana będzie świadomość korzyści dla firm płynących z rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego,

- udzielane będą różne rodzaje wsparcia finansowego dla firm na rejestrację i szkolenia,

- zwiększona zostanie współpraca TPE z urzędami celnymi i ochrona celna znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

 

W Unii Europejskiej rejestracja patentów na wynalazki odbywa się w krajowych urzędach patentowych oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym, zaś w zakresie rejestracji znaków towarowych i wzorów przmysłowych w Biurze ds. Harmonizacji Wspólnego Rynku (Office for Harmonisation of Internal Market). Zgłaszanie naruszeneń praw do patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych odbywa się natomiast w sądach krajowych.

Ponadto w UE funkcjonuje instytucja zajmująca się analizami i szkoleniami
w zakresie rejestracji i ochrony praw przemysłowych i autorskich – The European Observatory of Infridgment of Intellectual Rights. Instytucja ta przeprowadziła interesujące analizy w zakresie wpływu posiadania przez firmę znaku towarowego lub wzoru przemysłowego na zyski firmy. Badanie opierało się na wyselekcjonowaniu sektorów, w których występuje najwięcej firm używających znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz patentów czyli sektorów charakteryzujących się najwyższym nasyceniem Prawami Intelektualnymi - Intelectual Property Rights (IPR). Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że około 40% PKB Unii Europejskiej – 5 bilionów EUR - jest uzyskiwane w sektorach najbardziej nasyconych IPR. Dodatkowe 9% unijnego PKB jest generowane przez podsektory pośrednio dostarczające towary i usługi do IPR-intensive industries. W sektorach wysokonasyconcyh IPR zatrudnionych jest około 35% pracowników UE. Zarobki pracowników w sektorach IPR-intensive są średnio o 40% wyższe niż płace w pozostałych sektorach.

Roczne straty firm w UE spowodowane przez naruszenia ich praw autorskich przez inne firmy bezprawnie wykorzystujące ich wzory przemysłowe lub znaki towarowe szacowne są na około 7,5 mld EUR. W zakresie produktów kosmetycznych i higienicznych straty wynoszą około 5 miliardów EUR, w obszarze odzieży sportowej 0,5 miliarda EUR, zaś w zakresie obuwia oraz akcesoriów sportowych około 2,3 miliarda EUR.

W dniu 27 października 2015 r. w TSE w Anakrze odbyła się konferencja na temat tureckiego i unijnego systemu ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prezentacje prelegentów z instytucji unijnych oraz z TPE dostępne są pod linkiem:

http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/allNews/newsDetail?newsId=453