Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSektor ICT w 2014 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-07-21 12:52:45
analizy rynkowe

Od 2005 r. turecki sektor ICT charakteryzuje się 2-cyfrowym tempem wzrostu, co przypisać należy głównie wzmożonemu zainteresowaniu tureckim rynkiem ze strony dużych międzynarodowych korporacji branży elektroniki, informatyki i telekomunikacji oraz czynnikom demograficznym – w strukturze ponad 75-mln ludności Turcji większość stanowią osoby w wieku 14 - 45 lat, które wykazują wzmożone zainteresowanie produktami branży ICT.

Pełny tekst artykułu (wraz z wykresami) znajduje się w załączniku.

 

Według Business Monitor International (BMI), rozwój rynku IT w Turcji będzie znaczący
w ciągu najbliższych kiklu lat. Przewaga demograficzna względem innych państw w Europie, solidne podstawy wzrostu ekonomicznego, plany rządowe elektronizacji kraju, iwnestycje firmy Apple, przemawiają za tym, że rynek IT w Turcji będzie najszybciej rozwijającym się rynkiem w regionie do 2018 r. Przeszkodami, które mogą ewentualnie hamować rozwój sektora ICT są napięcia polityczne w kraju i w regionie.

Turcja staje się wschodzącym liderem dla nowych firm IT w regionie. W kwietniu 2014 r. powstało pierwsze biuro firmy Apple w Stambule. Jednocześnie Turcja jest rozwijającycm się centurm produkcji hardwaru.  Około 80% obudowy komputerów przeznaczonych na rynki Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej produkowanych jest w Turcji. Turcja została już wybrana jako centrum regionalne przez wielu liderów rynkowych, w tym Microsoft, Intel, Hewlett-Packard.

Wartość sprzedaży hardwaru w 2013 r. wyniosła 11,23 mld TL. W 2014 r. wartość ta ma wzrosnąć o 7% czyli do kwtoy 12,02 mld TL (prognozy BMI). Wartość sprzedaży softwaru
w 2013 r. wyniosła 1,93 mld TL, a w 2014 r. ma wynieść o 11% więcej czyli 2,16 mld TL. Wartośc rynku usług IT oraz cloud computig ma wzrosnąć z 2,7 mld TL w 2013 r. do 3,01 mld TL w 2014 r.

Według analiz firmy Deloitte, w latach 2013-2017 wydatki w obszarze ICT w Turcji będą rosnąć w tempie 7,4% rocznie.

 

Według przewidywań BMI, wydatki na harware, softweare oraz usługi IT oraz telkomunikacyjne w Turcji do 2016r. powinny wzrosnąć do 25 mld USD.

 

Rząd Turcji przywiązuje bardzo dużą wagę do wspierania rozwoju rynku ICT. W ostatnich latach Turcja zwiększa nakłady na badania i rozwój (B+R) w obszarze IT – obecnie budżet
na ten cel wynosi 300 mln TL, zakładane są Strefy Rozwoju Technologii (TDZ - Technology Development Zones), w których spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową związaną korzystają ze zwolnień podatkowych i  zachęt inwestycyjnych. Od 1990 r.,
w Turcji powstało 36 stref rozwoju technologii, w których funkcjonuje około 2300 firm
z branży ICT. Obecnie, 14 kolejnych stref rozwoju technologii jest w trakcie tworzenia. Jednocześnie, w Turcji funkcjonuje około 134 centrów badawczo-rozwojowych, z których 13 prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie ICT.

Rozwój liczby firm w strefach rozwoju technologii w latach 2006-2013

 

 

 

Rodzaje działalności prowadzonej przez firmy w strefach rozwoju technologicznego

 

 

Ilość realizowanych projektów i uzyskanych patentów przez firmy funkcjonujące
w strefach rozwoju technologicznego

 

Do 2023 r. rząd planuje osiągnięie następujących celów w zakresie rozwoju ICT:

1)      30 milionów użytkowników internetu szerokopasmowego,

2)      14 mln gospodarstw domowych z dostępem do internetu o prędkości co najmniej 1,000 Mbps

3)      zaznajomienie 80% populacji z technikami komputerowymi

4)      uplasowanie Turcji wśród 10 liderów transformacji elektornicznej na świecie

5)      zwiększenie udziału sektora ICT w PKB do 8% (w 2013 r. udział ten wyniósł 2,9%)

6)      wzrost liczby firm w branży ICT do 5500 oraz zatrudnienia w tej branży do 65 tys.,
a eksportu do 10 mld USD.

W 2011 r. rząd zainicjował projekt FATIH, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży poprzez zapewnienie uczniom tureckich szkół podstawowych ułatwionego dostępu do technologii informatycznych. Projekt przewiduje wyposażenie 40 tys. tureckich szkół i 600 tys. sal lekcyjnych w sprzęt IT (m.in. tablety osobiste, e-książki, inteligentne tablice elektroniczne), które podniosą poziom informatyzacji oraz dostęp uczniów i nauczycieli do wiedzy opartej na wykorzystaniu internetu i innowacyjnych technik edukacyjnych. Program Fatih ma być realizowany przez 5 lat i objąć 17 mln uczniów, jego koszt szacuje się na 6 mld TL. W listopadzie 2013 r. zamówienie na 675 tys. tabletów, 550 tys. komputerów i 125 tys. keyboardów zostało zreazlizowane przez firmę tureckę Tepla.

Inne obszary informatyzacji, w których rząd Turcji realizuje projekty e-administracji obejmują: ochronę zdrowia, obszar pracy i opieki społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości. Wiele instytucji rządowych korzysta z aplikacji e-administracji (e-Government)
i świadczy usługi dla obywateli w systemie elektronicznym. Na przykład,  zrealizowano projekt E-Government Office Project, który jest odpowiednikiem programu “jednego okienka” (Single-Point Contact) wdrażanego przez Ministerstwo Gospodarki RP.

Charakterystyka rynku i prognoza

Na sektor ICT składają się zasadniczo 4 główne kategorie: telekommunikacja, internet
i internet szerokopasmowy (broadband), sprzęt komputerowy (hardware) i oprogramowanie (software). Turecki rynek ICT zdominowany jest przez telekomunikację z udziałem ok. 73%, podczas gdy cały rynek IT (technologii informatycznych) – obejmujący sprzęt
i oprogramowanie stanowi pozostałe 27%.[2]

Telekomunikacja

Turcja to atrakcyjny rynek dla rozwoju telekomunikacji, szczególnie w kontekście rozwiniętej, obejmującej całe terytorium kraju infrastruktury sieci telekomunikacyjnej. Główni gracze na rynku telekomunikacji w Turcji: Turk Telekom (http://www.turktelekom.com.tr/), Turkcell (http://www.turkcell.com.tr/); Avea (http://www.avea.com.tr/), Vodafone Turkey (http://www.vodafone.com.tr/); Alcatel (http://www.alcatel-lucent.com/); Nortel Networks Netas (http://www.netas.com.tr/).

Reformę rynku telekomunikacyjnego w Turcji rozpoczęto w 2000 r. wydaniem ustawy
o telekomunikacji (Telecommunications Law), którą powołano niezależnego regulatora – Urząd ds. Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych (Information and Communication Technologies Authority). Od 2004 r. postępuje pełna i systemowa liberalizacja rynku, połączona z prywatyzacją sektora telekomunikacji – poziom penetracji internetu z dostępem do stałego łącza i internetu szerokopasmowego jest jednak nadal niższy niż w większości krajów UE, co należy zaliczyć do czynników kreujących dodatkowe szanse dla współpracy z tureckim rynkiem ICT.

Podobnie jak w rozwiniętych krajach zachodnich, od 2004 r. obserwuje się stopniowy spadek poziomu penetracji telefonii naziemnej (stacjonarnej). Wg prognoz, w 2014 r. liczba abonentów naziemnej telefonii stacjonarnej w Turcji wyniesie jedynie 19 na 100 mieszkańców, podczas gdy dla telefonii mobilnej (komórkowej) wskaźnik ten zbliży się do poziomu krajów UE i wyniesie w 2014 r. ok. 113%.

Telefonia mobilna to najbardziej konkurencyjny sub-sektor tureckiego rynku  telekomunikacyjnego. Średni poziom penetracji telefonii komórkowej wynosi w Turcji ok. 90% (średnia UE 125%). Wg danych Urzędu ds. Technologii Informatycznych
i Telekomunikacyjnych (BTK), pod koniec 2012 r. liczba użytkowników telefonów komórkowych  w Turcji wynosiła ogółem 67,2 mln, z czego ponad 40 mln, tj. ok. 59% korzystało z technologii 3G (jest to odsetek blisko 2-krotnie wyższy niż średnia europejska). Według prognoz rządowej Agencji Promocji Inwestycji, do 2017 r. telefony komórkowe
w Turcji ma posiadać ponad połowa populacji tego kraju.

Obecnie licencje operatora telefonii komórkowej posiadają 3 sieci: Turkcell (56% udział
w rynku, 2009 r.), Vodafone (25%) i Avea (19%). W celu zwiększenia konkurencji,
w listopadzie 2008 r. wprowadzono ustawowo możliwość przenoszenia numerów komórkowych pomiędzy sieciami operatorskimi (Mobile Number Portability – MNP). Jednocześnie, wszyscy 3 operatorzy otrzymali licencje na korzystanie z technologii 3G i w 2009 r. rozpoczęli świadczenie usług w tym zakresie. Wg prognoz, działający na rynku tureckim operatorzy sieci komórkowych, realizując strategie ekspansji rynkowej i starając się utrzymać oraz powiększyć udziały rynkowe, będą inwestować w nowoczesne technologie (takie jak WiMAX, IPTV, 3G), wymuszając rozwój infrastruktury sieci krajowej.

Po tym jak Turkcell, Avea oraz Vodafone uzyskały licencje w zakresie 3G w 2008 r., rynek tych usług zaczął się szybko rozwijać i według prognoz ma osiągnąć poziom penetracji rynku 91,3% do 2017 r. Równolegle będzie się rozwijał rynek m-commerce, moblinych usług bankowości elektronicznej i telewizji w telefonach komórkowych.

Prognoza rozwoju rynku telefonii komórkowej wg Business Monitor International do 2017 r.

 

Internet, internet szerokopasmowy

Stopień penetracji internetu szeroko-pasmowego w tureckich gospodarstwach domowych jest relatywnie niski w porównaniu do średniej UE, wyższy jednak niż w Polsce, Włoszech, Bułgarii czy Rumunii, a zbliżony do Portugalii, Węgier, Hiszpanii i Estonii. Według analiz Turkstat, w 2013 r. odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu wzrósł do 49,1%. W 2012 r. odsetek ten wynosił 47,2%. Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w miastach był wyższy niż średnia i wyniósł 57,4%, zaś na obszarach wiejskich 29,1%. Najwyższy odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu odnotowano
w Istambule (63,3%).

Rozwój dostępu do komuterów i internetu w okresie 2007-2013

 

Po odejściu od internetu dostarczanego łączami telefonii stacjonarnej i kablowej, ADSL stał się w Turcji najszerzej stosowanym narzędziem dostępu do internetu. Chociaż usługi ADSL dostarczają różni operatorzy w Turcji, są oni uzależnieni od infrastruktury należącej do Türk Telekom. Urząd ds. Telekomunikacji dąży do zniesienia tej zależności oraz dopuszczenia
do rynku alternatywnych dostawców internetu szerokopasmowego. Do Türk Telekom nadal jednak należy dominująca część infrastruktury naziemnej sieci telefonicznej, a firma agresywnie konkuruje niskimi cenami połączeń.

W 2013 roku, 46,5% gospodarstw domowych posiadało szerokopasmowe połączenie. Technologia ADSL została wykorzystana do uzyskania dostępu do Internetu w przypadku 32,2 procent gospodarstw domowych. Technologia 3G została wykorzystane do uzyskania dostępu do Internetu w przypadku 20,1 procent gospodarstw domowych.

 

Sprzęt komputerowy (hardware)

Znaczne udziały w tureckim sektorze i rynku wysokich technologii posiadają korporacje międzynarodowe, takie jak Lenovo, Hewlett-Packard, Dell, Siemens, Cisco i NCR, które utworzyły lokalne spółki zależne.  Wyżej wymienione spółki zajmują się wyłącznie montażem komputerów lub innych jednostek sprzętu komputerowego z importowanych podzespołów. Sprzedaż prowadzona jest na rynek krajowy oraz na eksport do UE, Europy Wschodniej i  Środkowej, a także na rynki krajów Bliskiego Wschodu.

Według prognoz Monitor Business International, do 2016 r. poziom penetracji w zakresie komputerów osobistych (PC) powinien przekroczyć w Turcji 50%. Wobec niskiego poziomu penetracji PC (ok. 10%) oraz relatywnie wysokim nasyceniu rynku w dużych miastach takich jak Stambuł, Ankara czy Izmir, popyt na zakupy sprzętu komputerowego koncentrować się będzie w najbliższym czasie w azjatyckiej części Turcji (Anatolia) oraz w segmencie popularnych wśród biznesu laptopów. Przewiduje się, że sprzedaż sprzętu komputerowego
na rynku tureckim do 2016 r. powinna wzrosnąć do ok. 10,6 mld USD.

Prognoza sprzedaży komputerów z dostępem do internetu do 2017 r.

 

Oprogramowanie (software)

W 32 tureckich technoparkach działa ponad 1 tys. firm zajmujących się oprogramowaniem, które zatrudniają blisko 10 tys. pracowników. Poza technoparkami działa ponad 2,3 tys. firm o takim profilu. Ok. 46% firm softwarowych w Turcji mieści się w Stambule, 20% w Ankarze - większość z nich zaangażowana jest w opracowywanie oprogramowania dla sektorów bezpieczeństwa i zbrojeniowego, podczas gdy firmy stambulskie specjalizują się w systemach operacyjnych i aplikacjach dla telekomunikacji mobilnej. W Izmirze powstaje głównie oprogramowanie aplikacyjne. Większość z tych firm powstała w odpowiedzi na popyt lokalny – 50% z nich pracuje na potrzeby takich sektorów jak: produkcja i automatyka przemysłowa, high-tech oraz zarządzanie przedsiębiorstwem.

Rynek softwaru jest najszybciej rozwijającą się częścią rynku ICT. W 2013 r. sprzedaż na tym rynku wyniosla 1,93 mld TL. W 2014 r. ma nastąpić prawie 12%-owy wzrost czyli do wartości 2,16 mld TL. Wegdług przewidywań Economist Intelligence Unit, sprzedaż softwaru będzie rosnąć szybciej (Compound Annual Growth Rate 10,42% rocznie) niż sprzedaż na rynku ICT (5,6%). W konsekwencji udział softwaru w rynku ICT wzrośnie do 9,1% w 2017 r.

Roczna stopa wzrostu - Compound Annual Growth Rate (CAGR) na rynku software w latach 2012-2017

 

Usługi IT

Wzrost penetracji PC w zajmującym znaczące miejsce w Turcji sektorze MSP kreuje zwiększony popyt na usługi IT – od instalowania i obsługi programów poczty elektronicznej
i opracowywania projektów stron internetowych firm, po usługi bardziej zaawansowane.
W 2011 r. jeden z głównych tureckich dostawców usług internetowych Koc.net
w partnerstwie z Surado uruchomił online dla firm MSP usługę zarządzania kontaktami
z klientami CRM (customer relationship management), a Turkcell – e-platformę dla firm MSP, która udostępnia aplikacje CRM i ERP (enterprise resource planning) oraz inne, podstawowe usługi internetowe. W dziedzinie oprogramowania dla biznesu, z rozwiązań oferowanych przez lidera rynku – firmę Oracle korzysta szereg tureckich, takich jak m.in. Turkcell, Aegon, Tekstilbank, Yapi Kredi Bankasi, Petrol Ofisi, Enka i Hisar Scholl Kemerkoy.

Wzrost tureckiego rynku usług IT w latach 2012-2016 prognozowany jest na poziomie 14% CAGR. Wsparcie IT pozostaje największą kategorią usług, szybko jednak rosną na tureckim rynku inne grupy usług IT, takie jak:  outsourcing w zakresie funkcji nienależących do podstawowej działalności firmy (non-core functions) oraz usług szkoleniowych.

E-commerce w Turcji jest jednym z najszybciej rozwijających się rodzajów usług internetowych. Przyczyną tak szybkiego rozwoju są cztery główne siły napędowe: dostęp do kart kredytowych, infrastruktura logistyczna, wysoki poziom wykorzystania Internetu mobilnego i młode społeczeństwo. Według danych Electronic Trade Managers Association (ETİD), wartość zakupów internetowych w Turcji (e-commerce/e-trade) w  2012 r. wyniosła 3-4 mld TL (wzrost o ok. 50% w ujęciu rok do roku). Zakupy w internecie prowadzi ok. 10 mln osób.

Ogólny przegląd przestrzeni i sił napędowych e-commerce (inforamcje pozyskane z portalu Blog Ideas2Action).:

 

 

 

 

Mając 36 mln internautów Turcja zajmuje 11 miejsce w rankingu 20 państw z największą liczbą użytkowników Internetu (dane pozyskane z portalu Blog Ideas2Action wg stanu na 2013 r.).

 

 

 

Natomiast firma badawcza Euromonitor International (EI) szacuje, że rynek e-commerce
w Turcji będzie rósł w tempie 15,8% rocznie i w 2017 r. osiągnie wartość 6,6 miliardów USD. Według danych EI z 2014 r., w Turcji jest około 40 milionów użytkowników Internetu (53% ludności), co sprawia, że Turcja plasuje się na 5 miejscu wśród krajów europejskich
z największą liczbą użytkowników Internetu, po Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii i Francji. Połowa populacji nie osiągnęła 35 roku życia i ta część społeczeństwa najchętniej korzysta z sieci społecznościowych (Turcja ma blisko 33 mln użytkowników Facebooka, co daje jej pod tym względem 6 miejsce na świecie). Turcja jest zatem idealnym krajem do promowania e-commerce.

Według przewidywań Sina Afra – założyciela i  Dyrektora Zarządzającego popularnego sklepu internetowego Markafoni, przyszłość tureckiego e-commerce jest obiecująca
i powinna kształtować się według poniżej przedstawionych oczekiwań (dane pozyskane
z portalu Blog Ideas2Action wg stanu na 2013 r.).

 

Analiza SWOT

Do mocnych stron tureckiego sektora ICT należą: duży rynek, wysoki popyt na usługi telekomunikacyjne high-tech związany z rosnącym poziomem zamożności społeczeństwa, zwolnienia z podatku dochodowego od działalności B+R dla firm w SSE/Zorganizowanych Strefach Przemysłowych, wysokie budżety instytucji publicznych na zakup technologii ICT, rosnący udział IT sektora publicznego w inwestycjach w IT.

Potencjał tureckiego sektora ICT obniżają słabości – wysoki, aczkolwiek spadający, poziom piractwa komputerowego i nielegalnego wykorzystywania oprogramowania z naruszeniem praw autorskich oraz relatywnie wysokie opodatkowanie (VAT i Specjalny Podatek Telekomunikacyjny) w sektorze telekomunikacji mobilnej.

Do szans sektora ICT w Turcji należy zaliczyć wzrost alokacji budżetowych na inwestycje IT w sektorze publicznym, prognozowany wzrost abonentów w telekomunikacji  mobilnej, rosnącą dostępność edukacji w zakresie IT na poziomie szkolnictwa wyższego (inżynierowie ze specjalnością w dziedzinie elektroniki i informatyki).

Zagrożenie dla wzrostu sektora ICT w Turcji stanowi słabo rozwinięta kultura współpracy B+R i innowacji w obszarze ICT.

Potencjał zbytu, kooperacji i inwestycji:

  • szanse rynkowe dla polskich dostawców występują głównie w zakresie dostaw innowacyjnych komponentów w oparciu o uznanie statusu dostawcy dla miedzynarodowych korporacji produkujących sprzęt komputerowy, peryferyjny
    i pomocniczy
  • możliwości współpracy kooperacyjnej w ramach realizowanych w Turcji programów rządowych nastawionych na pozyskiwanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych
    i w zakresie oprogramowania
  • największy potencjał reprezentuje daleki od nasycenia popyt w Turcji na technologie telekomunikacyjne (w tym – rozwiązania dostępu do mobilnego internetu)

 

Ważne instytucje i organizacje branżowe sektora ICT w Turcji/Przydatne linki:

Instytut Technologii Informacyjnych i Telekomunikacyjnych BTK  http://www.btk.gov.tr

Tureckie Towarzystwo Informatyczne TBD http://www.tbd.org.tr

Stowarzyszenie Sektora Informatyki TUBIDER http://www.tubider.org.tr

Stowarzyszenie Tureckiej Branży Informatycznej TUBISAD http://www.tubisad.org.tr
Pliki do pobrania

Sektor ICT 2014
docx | 761.08 KB
Pobierz