Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPROGNOZA – Raport PwC dot. perspektyw rozwoju tureckiej gospodarki do 2041 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2012-06-13 11:16:38

W opublikowanym 30 maja br. raporcie pt. “Turkey in 2041: Looking to the future”, PricewaterhouseCoopers (PwC) przedstawia prognozę dla rozwoju tureckiej gospodarki w okresie najbliższych 30 lat. Raport PwC wskazuje w szczególności na 5 sektorów, w których Turcja posiada potencjał zdobycia pozycji “regionalnych centrów doskonałości” (“regional centers of excellence”). Wg PwC, do sektorów tureckiej gospodarki wykazujących zdolność do uzyskania trwałej przewagi nad konkurencją należą: przetwórstwo żywności i produkcja napojów, prace i usługi badawczo-rozwojowe (B+R) w dziedzinie rolnictwa, pozyskiwanie i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, produkcja pojazdów oraz turystyka.

W opublikowanym 30 maja br. raporcie pt. "Turkey in 2041: Looking to the future", PricewaterhouseCoopers (PwC) przedstawia prognozędla rozwoju tureckiej gospodarki w okresie najbliższych 30 lat. Raport PwC wskazuje w szczególności na 5 sektorów, w których Turcja posiada potencjał zdobycia pozycji "regionalnych centrów doskonałości" ("regional centers of excellence"). Wg PwC, do sektorów tureckiej gospodarki wykazujących zdolność do uzyskania trwałej przewagi nad konkurencją należą: przetwórstwożywności i produkcja napojów, prace i usługi badawczo-rozwojowe (B+R) w dziedzinie rolnictwa, pozyskiwanie i wykorzystanie alternatywnych źródełenergii, produkcja pojazdów oraz turystyka.  

W odniesieniu do sektora przetwórstwa żywności i napojów, raport PwC sugeruje poszerzanie tureckiej oferty z koncentracją na produkcji żywności organicznej oraz produkcji i dystrybucji żywności halal (spełniającej kryteria żywności przygotowanej zgodnie z zasadami islamu). Turcja może stać się jednym z najbardziej konkurencyjnych regionów w produkcji żywności i napojów dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologicznych oraz wdrożeniu efektów prac badawczo-rozwojowych w rolnictwie, systemów upraw szklarniowych, udoskonalaniu odmian nasion i poprawie jakości gleb. Wg autorów raportu, w celu zaspokojenia rosnącego popytu krajowego, turecki sektor energii powinien skupić się na wykorzystaniu zasobów energii odnawialnej (OZE). W perspektywie najbliższych 30 lat,  sektory motoryzacyjny i turystyki, które już obecnie stanowią lokomotywy tureckiej gospodarki, nadal charakteryzować będzie wysoka dynamika i ekspansja.

Autorzy raportu podkreślają znaczący postęp tureckiej gospodarki w okresie ub. 10 lat, który ma szanse kontynuacji w kolejnych 3 dekadach i wprowadzenia Turcji do 2040 r. do grona światowych liderów pod względem wielkości PKB. Za podstawę prognoz uznano w dużej części dynamiczną, relatywnie młodą populację na tureckim rynku pracy oraz strategiczne położenie Turcji na skrzyżowaniu dróg tranzytu (m.in. energii) pomiędzy Europą a Azją. Aspekty te zdecydowały już w 2006 r. o zaliczeniu Turcji przez PwC do grupy “E7” czołowych rynków wschodzących do 2050 r., wraz z Chinami, Indiami, Brazylią, Rosją, Indonezją i Meksykiem.

W raporcie PwC przypomniano jednocześnie, że Turcja  – podobnie jak szereg innych krajów – posiada wysoki potencjał wzrostu gospodarczego i rozwoju wielu specjalności przemysłowych. Tym niemniej, w obecnych, szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych, sukces gospodarczy poszczególnych krajów zależy od elastyczności, dlatego niezbędne są inwestycje w infrastrukturę, instytucje oraz umiejętności ludzi w celu podniesienia zdolności dostosowawczych gospodarki. W tym aspekcie, za nieracjonalne należy uznać skupianie się wyłącznie na kilku branżach przemysłowych.

W rozdziale “Turning challenges into opportunities”, poświęconym wykorzystaniu wyzwań gospodarczych do kreowania szans rozwoju, raport podkreśla znaczenie reform strukturalnych dla podniesienia poziomu światowej konkurencyjności gospodarczej Turcji. Jako priorytety kluczowe dla utrzymania trwałego wzrostu wskazano poprawę infrastruktury transportowej, stanu regulacji prawnych oraz sprawności systemu podatkowego. Sukces gospodarki tureckiej w perspektywie najbliższych 30 lat zależy wg autorów raportu od jej zdolności do uzyskania międzynarodowej przewagi konkurencyjnej, przyciągania inwestycji zagranicznych oraz doprowadzenia wybranych branż przemysłowych do poziomu “międzynarodowych centrów doskonałości” zapewniających korzystny dla Turcji eksport towarów i usług.

Wg raportu PwC, do 2041 r. dochód narodowy brutto w przeliczeniu na każdego mieszkańca (PKB per capita) osiągnie w Turcji poziom ponad dwukrotnie wyższy od obecnego i przekroczy 35.000 USD, co oznacza znaczne zmniejszenie dystansu w dochodach ludności w porównaniu do USA i innych krajów rozwiniętych.

Na podstawie publikacji w TODAY’S Zaman Online, 30.05.2012 r.