Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGłówne wskaźniki makroekonomiczne według ogłoszeń TURKSTAT z września 2015

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Georgijew | 2015-10-26 10:16:53
główne wskaźniki makroekonomiczne według ogłoszeń turkstat z września 2015

Główne wskaźniki makroekonomiczne według ogłoszeń TURKSTAT z września 2015

Wzrost PKB w drugim kwartale 2015 roku wyniósł 3,8%.

Turecka gospodarka wzrosła o 3,8% w drugim kwartale 2015 r. PKB Turcji w cenach stałych wzrósł o 3,8% w porównaniu z drugim kwartałem 2014.

Wzrost PKB pochodził w zdecydowanej większości z popytu krajowego. Konsumpcja prywatna wzrosła o 5,6% w ujęciu rok do roku, przyczyniając się do wzrostu PKB o 3,6 punktów procentowych (PP). Wydatki publiczne również wzrosły o 7,2% i przyczyniły się do wzrostu PKB o 0,8 PP. Po czterech kolejnych kwartałach kurczenia się PKB w 2014 roku i bardzo niskim (0,4%) wzroście PKB w pierwszym kwartale 2015 r., inwestycje wzrosły o 9,7% w drugim kwartale i przyczyniły się do wzrostu PKB o 2,4 PP. Inwestycje sektora prywatnego były szczególnie silne, bo wzrosły o 11,4%.

Podczas gdy popyt krajowy był bardzo silny, popyt zewnętrzny netto kontrybuował negatywnie do wzrostu PKB. Eksport zmniejszył się a import wzrósł w cenach stałych. W rezultacie eksport netto przyczynił się do spadku o 1.1 PP wzrostu PKB.

Aktywność gospodarcza we wszystkich niemal sektorach, w porównaniu do ubiegłego roku, wzrosła. Produkcja w rolnictwie wzrosła o 6,7%, zaś w przemyśle i usługach o 4,1%.

Wzrost PKB % w pierwszej połowie 2015 r. wyniósł 3,1% w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 r.

 

Wykres: Kwartalny wzrost PKB, zmiany w % w ujęciu porównawczym rok do roku

w załączniku

 

Inflacja (sierpień 2015)

Indeks cen konsumpcyjnych wzrósł o 0,4% w sierpniu 2015 r. Ceny w sektorze HORECA wzrosły o 2,05%, rekreacji i kultury o 1,96%, edukacji o 1,41%, żywności i napojów bezalkoholowych o 1,31%. Ceny spadły w zakresie odzieży i obuwia o 4,32% oraz w transporcie o 0.38%. W rezultacie, roczna inflacja cen konsumpcyjnych wzrosła z 6.81% w lipcu 2015 r. do do 7,14% w sierpniu 2015 r. Skumulowana inflacja w pierwszych ośmiu miesiącach roku osiągnęła 5,27%.

Miesięczna inflacja bazowa wzrosła o 0,24% w sierpniu br., podczas gdy roczna inflacja bazowa wzrosła z 7,31% w lipcu br. do 7,66% w sierpniu br.

 

wykres w załączniku

 

Krajowy Indeks cen producentów wzrósł o 0,98% w sierpniu br. W rezultacie inflacja w krajowych cenach producentów wzrosła z 5,62% w lipcu do 6,21% w sierpniu br. Co do miesięcznych podwyżek cen w głównych grupach produktów przemysłowych, najwyższe wzrosty cen były notowane w zakresie dóbr kapitałowych – środków produkcji (2,16%), a następnie innych środków trwałych (0,70%) i nietrwałych (0,25%). Ceny producentów energii spadły o 0,58%.

Ceny producentów artykułów rolnych wzrosły o 1,81% w sierpniu br. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, największe wzrosty cen były notowane w odniesieniu do artykułów rolnych o krótkim terminie spożycia (5,34%) i zwierzętach gospodarskich i produktach pochodzenia zwierzęcego (1,67%). W związku z tym, roczna inflacja cen producentów rolnych wzrosła do 8,3% w sierpniu br., z 5,79% w lipcu br.

 

Rynki pracy (czerwiec 2015)

Stopa bezrobocia wzrosła do 9,6% w czerwcu 2015 r., w porównaniu do 9,1% w czerwcu rok wcześniej. Stopa bezrobocia dla wieku od 15 do 64 również wzrosła i osiągnęła 9,7%, w porównaniu z 9,3% w roku ubiegłym. Stopa bezrobocia młodzieży (dla wieku od 15 do 24) osiągnęła poziom 17,7%.

Wskaźnik udziału siły roboczej zwiększył się z 51,3% do 52,1%. Wskaźnik zatrudnienia był nieznacznie wyższy - 47,1% w 2015 r., w porównaniu z 46,7% rok temu.

Skorygowana sezonowo stopa bezrobocia, która pokazuje trend wolny od czynników sezonowych, wzrosła drugi miesiąc z rzędu, z 10,2% w maju 2015 r. do 10,4% w czerwcu 2015 r.

Jeśli chodzi o podział pracy według sektorów, w porównaniu z cerwcem 2014 r., wzrosła ilość miejsc pracy w sektorze usług (51%; +0,8 PP), zaś spadła w rolnictwie (22%; -0.3 PP), przemyśle (19,7%; -0,4PP) oraz budownictwie (7,3 %; -0.1 PP).

Co do stanu zatrudnienia osób, 66,1% było zatrudnionych na podstawie umowy, 16,7% na własny rachunek, a 12,8% stanowili nieodpłatnie zaangażowani pracownicy rodzinni, zaś 4,5% zatrudnionych to pracodawcy.

Udział niezarejestrowanych pracowników zmniejszył się o 1,8 PP w porównaniu do czerwca ubiegłego roku, spadając do 34,6% w czerwcu 2015 r.

Nierówność płci pozostaje problemem. Mniej niż jedna trzecia kobiet (31,3%) w wieku produkcyjnym pracuje, czyli jest zatrudnionych lub aktywnie poszukuje pracy. Ten sam współczynnik dla mężczyzn wynosi 72,4%. Wskaźnik zatrudnienia kobiet jest jeszcze niższy, bo tylko 28,6% kobiet w wieku produkcyjnym ma pracę. Ponad jedna czwarta zatrudnionych kobiet (30,1%) to nieopłacani pracownicy rodzinni, głównie zaangażowani w rolnictwo na własne potrzeby, a tym samym tworzący bardzo ograniczoną wartość dodaną dla gospodarki.

 

 

Handel zagraniczny (sierpień 2015)

Eksport Turcji zmniejszył się o 2,8% w porównaniu do sierpnia 2014 roku, spadając do 11,7 mld USD w sierpniu 2015 r. Import zmniejszył się o 18,2% w tym samym okresie, do 15,96 mld USD. Miesięczny deficyt handlowy zmniejszył się o 39,8%, z 8,1 mld USD w sierpiu 2014 roku do 4,9 mld USD w sierpniu 2015 r.

Miesięczny eksport do UE zmniejszył się o 3,4% do 4,9 mld USD. Udział UE w eksporcie Turcji nieznacznie spadł, z 44,3% w sierpniu 2014 r. do 44% w sierpniu roku 2015. Głównymi kierunkami eksportu były: Niemcy 1,5 mld USD, Wielka Brytania (0,83 mld USD), Irak (0,72 mld USD), USA (0,52 mld USD), Francja (0,44 mld USD) i Włochy (0, 43 mld USD). Głównymi artykułami eksportowymi były: pojazdy silnikowe ( 1,06 mld USD), maszyny i urządzenia mechaniczne (0,96 mld USD), odzież (0,82 mld USD), maszyny elektryczne i urządzenia (0,67 mld USD), biżuteria i metale szlachetne, w tym złoto (0,64 mld USD) i artykuły odzieżowe ($ 0,57 mld USD m).

Przywóz z UE zmniejszył się o 16,3% w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku; z 7.01 mld USD do 5.9 mld USD. Mimo to, udział UE w imporcie ogółem Turcji wzrósł z 36% przed rokiem do 36,8% w sierpniu 2015 roku. Jednzm z największych eksporterów do Turcji były Chiny (1,97 mld USD), Niemcy (1,84 mld USD), Rosja (1,55 mld USD), Włochy ( 0,83 mld USD), USA (0,74 mld USD) i Korea Południowa (0,62 mld USD). Głównymi artykułami importowanymi były oleje mineralne i paliwa (2,79 mld USD), maszyny i urządzenia mechaniczne (1,82 mld USD), pojazdy silnikowe (1,38 mld USD), maszyny i urządzenia (1,28 mld USD) oraz żelazo i stal (1,28 mld USD).

Jeśli chodzi o dane narastająco za okres styczeń – sierpień 2015, eksport i import spadł o 8,7% i 11,5%, odpowiednio, w stosunku do tego okresu w 2014 r. Całkowity wolumen obrotu zewnętrznego Turcji spadł z 264 mld USD w 2014 do 237 mld USD w 2015 - spadek o 10,4%. Udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem pozostał stabilny na poziomie 3,3% w latach 2014 i 2015.

 

Handel z UE

Eksport narastająco w okresie styczeń – sierpień 2015 r. do UE spadł o 9,9% do 41,3 mld USD. Przywóz z UE również zmniejszył się o 9,7%; w 58,7 mld USD do 53 mld USD. W związku z tym dwustronne obroty handlowe z UE spadły z 105 mld USD do 94 mld USD czyli o 9,8%.

Udział UE w eksporcie Turcji zmniejszył się z 43,7% do 43,2% w okresie porównawczym styczeń-sierpnień 2015 r. Z drugiej strony, UE zwiększyła swój udział w imporcie Turcji z 36,9% do 37,6%.

 

Bilans płatniczy (lipiec 2015)

Miesięczny deficyt na rachunku bieżącym wzrósł o 31% w porównaniu do lipca ubiegłego roku, z 2.3 mld USD w lipcu 2014 r. do 3.2 miliarda USD w lipcu 2015 r. Do zwiększenia deficytu przyczynił się głównie handel złotem. W lipcu ubiegłego roku występowała nadwyżka w eksporcie złotem w wysokości 143 mln USD, zaś w lipcu 2015 r. wystąpił deficyt w handlu złotem na poziomie 639 mln USD. Eksport towarów spadł o 15% do 12 mld USD, a import zmniejszył się o 10% do 17.1 mld USD. W rezultacie, deficyt handlowy towarów zwiększył się o 173 miliony USD.

Pomimo, że poziom odpływów portfelowych zwiększył się do 3.3 mld USD, finansowanie deficytu obrotów bieżących w lipcu poprawiło się. Inwestycje przyniosły 5.8 mld USD. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne netto były szczególnie wysokie w lipcu, wzrosły z 0,7 mld USD w lipcu 2014 r. do 2,5 miliarda USD w lipcu 2015 r. Poprawa ta była przede wszystkim spowodowana nabyciem przez BBVA akcji 15% Garantibankası, za które hiszpański gigant bankowy zapłacił 2.2 mld USD. Reszta BIZ prawdopodobnie pochodzi z nabycia 75,5% akcji Tekstilbanku przez Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

5 mld USD napływu kapitału netto w lipcu 2015 r. było większą wartością niż miesięczny deficyt na rachunku bieżących. W związku z tym, oficjalne rezerwy wzrosły o 2 mld USD lipcu br. Saldo błędów i omyłek wskazało około w lipcu tylko 105 milionów USD niezarejestrowanych wpływów. Mimo to, skumulowane saldo błędów i opuszczeń w okresie styczeń-lipiec br. osiągnęło 9.1 mld USD,
w porównaniu do 8 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dwunastomiesięczny deficyt na rachunk obrotów bieżących wzrósł z 44.259 mln USD w czerwcu 2014 r. do 45.027 mln USD w czerwcu br.

 

 

Realizacje budżetu (sierpień 2015)

W sierpniu 2015 r. wydatki budżetowe rosły w większym tempie niż przychody. Przychody wzrosły o 13% w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku i wyniosły 42,8 mld lirów. Tymczasem wydatki wzrosły o 17% i wyniosły 36,3 mld lirów. W rezultacie, w budżecie wystąpiła miesięczna nadwyżka 5,2 mld TL, która jest nieco mniejsza od ubiegłorocznej nadwyżki 6 mld TL, w tym samym miesiącu.

Po stronie wydatków, wynagrodzenia i transfery składek na ubezpieczenie społeczne administracji wzrosły o 16% i 13%, odpowiednio. Ich łączna wartość osiągnęła 11,5 mld TL. Wydatki z tytułu odsetek wzrosły o 40% w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku i wyniosły 3,8 mld TL. Transfery bieżące były szczególnie wysokie bo wyniosły aż 15 mld TL, czyli wzrosły o 25% w porównaniu z sierpniem 2015 r. Płatności w ramach wsparcia społecznego stanowiły mniej więcej połowę transferów bieżących - 7 mld TL, a transfery do administracji samorządowej - 4,1 mld PLN.

Co do dochodów publicznych, wydajność poboru podatków była duża, gdyż dochody podatkowe wzrosły o 13% i osiągnęły 38 mld TL. Wartość pobranych podatków konsumpcyjnych wzrosła znacząco: VATu o 31%, a akcyzy o 33%. Wzrost wpływów z VAT w imporcie był stosunkowo skromny - 8,5%. Pobór podatku od dochodów od osbób fizycznych osobistych wzrósł o 16%, a podatku korporacyjnego zmniejszył się o 12%).

Patrząc na dane narastająco za pierwszych osiem miesięcy roku, dochody publiczne wzrosły o 13,1%, podczas gdy wydatki były wyższe o 11,8%. Wystąpiła zatem nadwyżka budżetowa w wysokości 0,6 mld TL w okresie styczeń – sierpień 2015 r., zaś w analogicznym okresie 2014 r. wystąił deficyt w wysokości 2,7 mld TL.

 

Budżet państwa, dane skumulowane za okres styczeń-sierpnień 2014 i 2015

Summary

2014

2015

Change

Expenses

285,884,835

319,713,196

11.8%

1.Non-interest expenses

252,248,905

281,326,222

11.5%

Salaries - social security premiums

87,430,729

97,378,416

11.4%

Procurement of goods and services

21,644,218

25,319,674

17.0%

Current transfers

109,659,324

119,943,408

9.4%

Other expenditures

33,514,634

38,684,724

15.4%

2.Interest expenses

33,635,930

38,386,974

14.1%

Revenues

283,165,720

320,352,298

13.1%

1.General Budget revenues

272,106,558

307,868,520

13.1%

Tax revenues

232,413,688

268,727,231

15.6%

Non-tax revenues

39,692,870

39,141,289

-1.4%

2. Special budget institutions

8,589,961

9,607,535

11.8%

3. Regulatory institutions

2,469,201

2,876,243

16.5%

Budget balance

- 2,719,115

639,102

-123.5%

Primary balance

30,916,815

39,026,076

26.2%

 

Dwunastomiesięczny deficyt budżetowy nieznacznie wzrósł z 18,6 mld TL (lipiec 2015) do 19,3 mld TL (sierpień 2015).

 

Zadłużenie sektora prywatnego pogłębia się. Według danych opublikowanych przez Bank Centralny, całkowite zadłużenie zagranicznego sektora prywatnego wzrosło z 282,5 mld USD euro w grudniu 2014 do $ 292,9 mld w sierpniu 2015. Chociaż krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne sektora prywatnego spadło o 3.3 miliarda USD do 111,3 mld USD, to długoterminowe zadłużenie zagraniczne wzrosło o 13,8 mld USD do poziomu 181,5 mld USD.

Zadłużenie zewnętrzne sektora prywatnego w mld USD - wykres w załączeniu

 
Pliki do pobrania

Dane makroekonomiczne według danych ogłoszonych przez TURKSTAT we wrześniu 2015
docx | 299.88 KB
Pobierz