Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBariery w handlu z Turcją

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Georgijew | 2015-11-26 10:59:25
bariery, handel, wymiana handlowa

Bariery w dostępie do rynku tureckiego

3491902S1

 

Lista barier w dostępie do rynku tureckiego według stanu na czerwiec 2015 r.

Nazwa

Opis

System nadzoru i rejestracji niektórych wyrobów włókienniczych

Według systemu nadzoru import produktów poniżej minimalnej ceny jednostkowej musi uzyskać certyfikat wwozu.

Nie jest to automatyczny mechanizm licencjonowania lecz uznaniowy i jest w sprzeczności z art 5 decyzji nr 1/95 w sprawie UNII CELNEJ pomiędzy UE i Turcją, który zakazuje ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym.

System rejestracji eksporterów z UE do Turcji

Od początku 2009 roku wszyscy eksporterzy z UE do Turcji są zobowiązani do zarejestrowania się w Stowarzyszeniu Tureckich Eksporterów. Wrażliwe dane nie są wymagane, ale procedura rejestracji jest uciążliwa.

Przemysł farmaceutyczny

Brak pewności prawnej w zakresie stosowania zasady wyłączności danych do oryginalnych produktów farmaceutycznych. Turcja de facto utrzymuje moratorium na wnioski w sprawie rejestracji leków generycznych, złożone przed 1 stycznia 2005 roku.

Eksporterzy produktów farmaceutycznych trafiających do Turcji muszą przedstawić certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania wydany przez tureckie Ministerstwo Zdrowia lub organ innego państwa, z którym Turcja ma porozumienie o wzajemnej certyfikacji. W związku z tym, począwszy od 1 marca 2010 roku Turcja nie akceptuje certyfikatów unijnych EU GMP. Producenci leków z UE są obecnie zobowiązani do przedstawienia szeregu dokumentów związanych z procesem produkcyjnych i podlegają kontroli na miejscu przez władze tureckie. Wprowadzenie tego środka doprowadziło do znacznych opóźnień w rejestracji i wprowadzeniu do obrotu w Turcji nowych produktów farmaceutycznych.

Turcja ustala ceny produktów farmaceutycznych na podstawie cen referencyjnych denominowanych w euro w niektórych krajach UE. Ceny referencyjne są następnie przeliczane na liry tureckie na podstawie specjalnego kursu obowiązującego jedynie do produktów farmaceutycznych. Pomimo znacznego spadku liry tureckiej nie było korekty ceny farmaceutyków w lirach, od 2009 roku kurs przeliczenia pozostaje taki sam. W efekcie, eksporterzy płacą kary za nakładanie zbyt wysokich cen.

Zakaz wwozu z UE mięsa wołowego
i żywca wołowego

Turcja zakazała importu żywca wołowego z UE ze względu na obawy związane z BSE. Po interwencji władz Unii Europejskiej, Turcja otworzyła swój rynek częściowo w latach 2010-2012, w wyniku czego zwiększyła import z UE. Jednak, od grudnia 2012 roku władze tureckie odmawiają wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do bydła i wołowiny z UE, podając następującą argumentację:

- Brak świadectw weterynaryjnych i braku współpracy w celu opracowania świadectw (przy czym bierność jest po stronie tureckiej);

- Bariery w zakresie zdrowia zwierząt (wirus Schmallenberg);

- Bariery w zakresie zdrowia publicznego (wymogi badań na BSE);

- Wymogi w zakresie uboju rytualnego HALAL;

- Brak oficjalnych tureckich lekarzy weterynarii w państwie wywozu w celu podpisania świadectwa weterynaryjnego.

Ponadto, taryfy celne sprawiają, eksport staje się nieatrakcyjny.

Niewystarczające egzekwowanie praw własności intelektualnej

Długość postępowania sądowego i niedostatecznego egzekwowania przepisów dotyczących praw własności intelektualnej są główną słąbością tureckiego systemu kontroli PWI. Naruszenia PWI są powszechne. W szczególności dotyczą one znaków towarowych i wzornictwa. Naruszenia praw własności intelektualnej mają miejsce szczególnie w odniesieniu do wyrobów z sektorów: motoryzacja, kosmetyki, sprzęt medyczny, spożywczy oraz odzieżowy i obuwniczy. Turcja jest krajem pochodzenia dużej liczby podrobionych towarów eksportowanych do UE.

Turecki system kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone produkty rolne

W ramach unii celnej między UE i Turcją, bezcłowe kontyngenty taryfowe dla przetworzonych produktów rolnych zostały ustalone i określone w decyzji Rady Stowarzyszeniowej WE-Turcja nr 1/2007. Bezcłowe kontyngenty taryfowe obejmują listę przetworzonych produktów rolnych, z obu stron, między innymi, czekolady, wyrobów piekarniczych, makaronów i wyrobów cukierniczych. Podczas realizacji kontyngentu w odniesieniu do niektórych produktów, władze tureckie nadal nakładają szereg szczegółowych wymagań, między innymi: maksymalnie 10 ton towaru na jednym kodzie celnym, możliwość ubiegania się o kolejny limit dopiero po zakończeniu poprzedniego, wnioskodawcy powinni być producentami
z siedzibą w Turcji. Zarządzanie przydziałami kontyngentu taryfowego przez Turcję nie pozwala eksporterom z UE do korzystania z bezcłowych kontyngentów w sposób przejrzysty i bez dodatkowych obciążeń administracyjnych. W ramach swoich obowiązków wynikających z Unii Celnej Turcja powinna zarządzać kontyngentami na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, bez dodatkowych wymagań.

Pozwolenia na przywóz towarów używanych

Turcja wymaga przy imporcie artykułów używanych każdorazowo odnawiania pozwolenia na przywóz tych samych artykułów. Według tureckich regulacji celnych, nawet nowe produkty, ale których rok produkcji jest inny niż rok importu, są uznawane za produkty używanej. W związku z tym, wiele produktów nowych jest przedmiotem systemu licencjonowania. Regulace te skutecznie zapobiegają na przykład importowi opon bieżnikowanych.

Import napojów alkoholowych

Bariery w dostępie do rynku napojów alkoholowych odnoszą się do wysokich stawek akcyzowych, kosztów banderol dla piwa i zakazu importu gotowych do spożycia napojów na bazie alkoholi,

Bariery występują również w zakresie systemu znakowania i śledzenia produktu, zbyt częstego pobierania i badania próbek importu i inspekcji zakładów produkcyjnych w UE.

Certyfikat zdrowotny dla wyrobów opakowaniowych oraz produktów mogących mieć kontakt z żywnością

Turcja stosuje długotrwałe procedury uzyskiwania tureckiego certyfikatu zdrowotnego dla wyrobów opakowaniowych dla żywności (nawet wtedy, gdy producent posiada stosowny certyfikat wydany na terenie kraju członkowskiego UE, a wyrób ten jest obecny na rynku unijnym).

Turcja wymaga urzędowego potwierdzania certyfikatu zdrowotnego wydanego
w kraju producenta dla produktów mogących mieć styczność z żywnością (np. porcelanowe nakrycia stołowe).

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Eastchem Ltd, supplier of chemical raw materials, Potassium carbonate K2CO3, Potassium sulphate K...

Firma Eastchem Sp. z o. o. powstała w 2004r. w Zawierciu, spółka Eastchem jest bezpośrednim impor...
Polska - Zawiercie (miasto) 2020-11-24 Dodał: Pozostałe wyroby chemiczne, Wyroby chemiczne w formach podstawowych, Przemysł chemiczny i kosmetyczny Zobacz ofertę

Produkcja podzespołów i elementów miedzianych

Przedsiębiorstwo ELECTRIS świadczy usługi w zakresie produkcji elementów i części z miedzi dla m....
Polska - Maków Podhalański 2020-11-23 Dodał: Magdalena Sikora Transport i logistyka, Energia i surowce odnawialne, Produkcja i przetwórstwo metali, Górnictwo i przemysł wydobywczy Zobacz ofertę

Pellet - EnPlus A1 (6/8mm)

Wood pellets - wholesale
Polska - WROCŁAW 2020-11-23 Dodał: Albert Kerno Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert