Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPremium

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [Dostępne dla zweryfikowanych]

Ministerstwo Ochrony Środowiska i Urbanizacji sprawuje kontrolę w zakresie substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dodał : Anna Mackiewicz | 14.04.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Wymagania dotyczące pakowania i oznakowania produktów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Towary, które znajdują się w swobodnym obrocie w UE, mogą być przywożone do Turcji bez wcześniejszej kontroli, jeśli posiadają odpowiednie oznakowanie CE. Towary te mogą jednak podlegać obowiązkowi inspekcji przez właściwe instytucje w Turcji przy wjeździe transportu do tego kraju. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Wymagania dotyczące formalności przywozowych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Kody towarowe i związane z nimi oznaczenia zawarte w dokumentach handlowych powinny zawierać odnośnik do konkretnej nomenklatury, np. HS 2007 lub HS 2012. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Waluta i płatności [Dostępne dla zweryfikowanych]

Oficjalną walutą Turcji jest lira turecka (TRY). Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Strefy wolnego handlu i składy celne [Dostępne dla zweryfikowanych]

W Turcji utworzono wiele stref wolnego handlu. Towary mogą być magazynowane w składach celnych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz zagrożonych gatunków [Dostępne dla zweryfikowanych]

Na import gatunków zwierząt i roślin objętych Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) wymagane jest specjalne pozwolenie. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Wszystkie przywożone do Turcji urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne muszą spełniać wymagania określone w stosownych przepisach i wymagania dotyczące norm jakości. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz substancji zubożających warstwę ozonową [Dostępne dla zweryfikowanych]

Turcja przystąpiła do Protokołu montrealskiego o substancjach zubożających warstwę ozonową. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami władze Turcji ograniczyły przywóz substancji zubożających warstwę ozonową (ODS), wydając Komunikat ws. przywozu substancji zubożających warstwę ozonową (Przywóz: 2014/14). Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz substancji chemicznych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Organem odpowiedzialnym w zakresie monitorowania przywozu do Turcji substancji chemicznych, w tym substancji zakazanych, jest Ministerstwo Ochrony Środowiska i Urbanizacji. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz roślin i produktów roślinnych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Świadectwo zgodności wydane przez Ministerstwo Żywności Rolnictwa i Hodowli obowiązuje również w przypadku przywozu do Turcji m.in. roślin, artykułów żywnościowych lub pasz pochodzenia roślinnego oraz nasion i sadzonek. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz produktów przemysłowych i towarów podlegających ocenie zgodności CE [Dostępne dla zweryfikowanych]

Produkty przemysłowe muszą spełniać tureckie standardy odnoszące się do zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz paliw [Dostępne dla zweryfikowanych]

W przypadku przywozu paliw do Turcji importer musi zostać wpisany do rejestru Ministerstwa Ochrony Środowiska i Urbanizacji i uzyskać świadectwo kontroli dla przywożonych towarów. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [Dostępne dla zweryfikowanych]

Turcja jest sygnatariuszem Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym, przy czym także państwa nie będące jego stronami mogą podejmować określone środki związane z importem, wprowadzeniem na rynek i stosowaniem GMO. Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz odpadów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Po to, by uzyskać pozwolenia na przywóz odpadów do Turcji, importer musi posiadać odpowiednie uprawnienia jako właściciel zakładu utylizacji odpadów, albo uzyskać zezwolenie na ich przywóz od Ministerstwa Ochrony Środowiska i Urbanizacji. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz maszyn używanych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Za przywóz do Turcji maszyn używanych odpowiada Ministerstwo Gospodarki. Niedozwolony jest przywóz niektórych towarów używanych, np. maszyn przemysłowych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Procedury tranzytowe w handlu zagranicznym między UE, EFTA oraz Turcją [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przystąpienie Turcji do konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) a Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA) z 1987 roku pozwala na stosowanie procedur tranzytowych obejmujących przywóz do Turcji i wywóz z Turcji zarówno towarów pochodzących ze Wspólnoty, jak i z krajów do niej nienależących. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Preferencyjne traktowanie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Wspólnota Europejska i Turcja utworzyły Unię Celną, która obejmuje towary przemysłowe, ale nie obejmuje węgla i produktów stalowych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

System kontroli importu TAREKS [Dostępne dla zweryfikowanych]

Poza procedurami ogólnej analizy ryzyka, np. Deklaracją Skróconą, niektóre towary mogą podlegać obowiązkowi dalszej analizy pod kątem bezpieczeństwa, jakości i zgodności z obowiązującymi normami, zgodnie z opartym na analizie ryzyka systemem kontroli importu TAREKS. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Ograniczenia w imporcie towarów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przywozu towarów oraz komunikatami tureckiego Ministerstwa Gospodarki, zakaz przywozu do tego kraju obejmuje kilka grup produktów - m.in. haszysz i spreparowane opium, a także jaja jedwabników. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Normalizacja w handlu zagranicznym [Dostępne dla zweryfikowanych]

Turecki Instytut Standaryzacji (TSE) odpowiada za ustanawianie norm dla produktów i kontrolę ich zgodności z obowiązującymi normami. Dodał : Dorota Kazimierczak | 03.03.2015 Turcja, premium

Poprzednia
z 2