Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPremium

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i e...

Ministerstwo Ochrony Środowiska i Urbanizacji sprawuje kontrolę w zakresie substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Wymagania dotyczące pakowania i oznakowania produktów

Towary, które znajdują się w swobodnym obrocie w UE, mogą być przywożone do Turcji bez wcześniejszej kontroli, jeśli posiadają odpowiednie oznakowanie CE. Towary te mogą jednak podlegać obowiązkowi inspekcji przez właściwe instytucje w Turcji przy wjeździe transportu do tego kraju. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Wymagania dotyczące formalności przywozowych

Kody towarowe i związane z nimi oznaczenia zawarte w dokumentach handlowych powinny zawierać odnośnik do konkretnej nomenklatury, np. HS 2007 lub HS 2012. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Waluta i płatności

Oficjalną walutą Turcji jest lira turecka (TRY). Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Strefy wolnego handlu i składy celne

W Turcji utworzono wiele stref wolnego handlu. Towary mogą być magazynowane w składach celnych. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz zagrożonych gatunków

Na import gatunków zwierząt i roślin objętych Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) wymagane jest specjalne pozwolenie. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych

Wszystkie przywożone do Turcji urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne muszą spełniać wymagania określone w stosownych przepisach i wymagania dotyczące norm jakości. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz substancji zubożających warstwę ozonową

Turcja przystąpiła do Protokołu montrealskiego o substancjach zubożających warstwę ozonową. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami władze Turcji ograniczyły przywóz substancji zubożających warstwę ozonową (ODS), wydając Komunikat ws. przywozu substancji zubożających warstwę ozonową (Przywóz: 2014/14). Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz substancji chemicznych

Organem odpowiedzialnym w zakresie monitorowania przywozu do Turcji substancji chemicznych, w tym substancji zakazanych, jest Ministerstwo Ochrony Środowiska i Urbanizacji. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz roślin i produktów roślinnych

Świadectwo zgodności wydane przez Ministerstwo Żywności Rolnictwa i Hodowli obowiązuje również w przypadku przywozu do Turcji m.in. roślin, artykułów żywnościowych lub pasz pochodzenia roślinnego oraz nasion i sadzonek. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz produktów przemysłowych i towarów podlegających ocenie zgodności CE

Produkty przemysłowe muszą spełniać tureckie standardy odnoszące się do zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz paliw

W przypadku przywozu paliw do Turcji importer musi zostać wpisany do rejestru Ministerstwa Ochrony Środowiska i Urbanizacji i uzyskać świadectwo kontroli dla przywożonych towarów. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO)

Turcja jest sygnatariuszem Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym, przy czym także państwa nie będące jego stronami mogą podejmować określone środki związane z importem, wprowadzeniem na rynek i stosowaniem GMO. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz odpadów

Po to, by uzyskać pozwolenia na przywóz odpadów do Turcji, importer musi posiadać odpowiednie uprawnienia jako właściciel zakładu utylizacji odpadów, albo uzyskać zezwolenie na ich przywóz od Ministerstwa Ochrony Środowiska i Urbanizacji. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz maszyn używanych

Za przywóz do Turcji maszyn używanych odpowiada Ministerstwo Gospodarki. Niedozwolony jest przywóz niektórych towarów używanych, np. maszyn przemysłowych. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Procedury tranzytowe w handlu zagranicznym między UE, EFTA oraz Turcją

Przystąpienie Turcji do konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) a Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA) z 1987 roku pozwala na stosowanie procedur tranzytowych obejmujących przywóz do Turcji i wywóz z Turcji zarówno towarów pochodzących ze Wspólnoty, jak i z krajów do niej nienależących. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Preferencyjne traktowanie

Wspólnota Europejska i Turcja utworzyły Unię Celną, która obejmuje towary przemysłowe, ale nie obejmuje węgla i produktów stalowych. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

System kontroli importu TAREKS

Poza procedurami ogólnej analizy ryzyka, np. Deklaracją Skróconą, niektóre towary mogą podlegać obowiązkowi dalszej analizy pod kątem bezpieczeństwa, jakości i zgodności z obowiązującymi normami, zgodnie z opartym na analizie ryzyka systemem kontroli importu TAREKS. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Ograniczenia w imporcie towarów

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przywozu towarów oraz komunikatami tureckiego Ministerstwa Gospodarki, zakaz przywozu do tego kraju obejmuje kilka grup produktów - m.in. haszysz i spreparowane opium, a także jaja jedwabników. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

zdjęcie domyślne

Normalizacja w handlu zagranicznym

Turecki Instytut Standaryzacji (TSE) odpowiada za ustanawianie norm dla produktów i kontrolę ich zgodności z obowiązującymi normami. Dodał : Redakcja | 15.02.2018 Turcja, premium

Poprzednia
z 2

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Tkanina Kronos

Nasza elegancka tkanina Kronos powstała z najwyższej jakości poliestru, dzięki czemu nie gniecie ...
Polska - Nowa Sól 2020-06-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

KODURA - tkanina wodoodporna

Nasza tkanina zewnętrzna kodura (zwana też codurą) jest niezwykle wytrzymała i odporna na uszkodz...
Polska - Nowa Sól 2020-02-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert