Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKontrola eksportowa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja | 2018-02-15 09:08:36
turcja, premium

Oprócz zapisów obowiązujących w kraju przywozu, międzynarodowy przepływ towarów i usług może wiązać się z koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących kontroli eksportowej.

Przepisom tym mogą podlegać określone towary, kraje (końcowego) przeznaczenia, bądź osoby prawne lub fizyczne zaangażowane w określone rodzaje transakcji, w tym m.in.:

 • eksporterzy i nadawcy
 • importerzy i odbiorcy
 • użytkownicy końcowi
 • spedytorzy i ich przedstawiciele
 • banki i instytucje finansowe
   

Wymienione podmioty mogą obejmować także organy rządowe w kraju (końcowego) przeznaczenia.

 

Poszczególne kraje mogą również częściowo lub w całości zakazać handlu z danym państwem. Niektóre towary mogą być jednak zwolnione z tego rodzaju embargo, jeżeli są eksportowane jako pomoc humanitarna lub z innych szczególnych względów.

 

Przepisom prawnym w sprawie kontroli eksportowej podlegają następujące rodzaje towarów (oraz związanych z nimi usług i napraw):

 • broń i amunicja
 • sprzęt wojskowy
 • określone substancje wybuchowe
 • towary o znaczeniu strategicznym (np. technologie kodowania sprzętu komunikacyjnego)
 • towary podwójnego zastosowania, tj. wykorzystywane w celach wojskowych i cywilnych (w tym oprogramowanie i technologie)
 • towary, które mogą być stosowane jako narzędzia tortur, do wykonywania kary śmierci lub nieludzkiego traktowania
   

Stosowne organy w kraju wywozu regulują zakres towarów podlegających kontroli eksportowej, jak również strony i kraje zaangażowane w realizację transakcji handlowych. Pozwolenie na eksport może być wydane po przeanalizowaniu odpowiedniej dokumentacji. Organy kontroli eksportowej mogą wymagać przedłożenia dokumentów wydanych przez właściwe organy w kraju przeznaczenia, celem zweryfikowania eksportowanych towarów i monitorowania dalszego łańcucha dostaw. Dokumenty te mogą obejmować m.in. międzynarodowe świadectwa przywozu, świadectwa dla użytkowników końcowych oraz świadectwa weryfikacji dostaw.

 

Wyżej wymienione towary mogą także podlegać dodatkowym wymogom importowym.

 

W kwestii kontroli towarów podwójnego zastosowania na terenie Unii Europejskiej (UE), podstawowym rozporządzeniem prawnym jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r., ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Odpowiedzialność za wykonanie przedmiotowego rozporządzenia w sprawie podwójnego zastosowania spoczywa jednak na krajowych organach w poszczególnych państwach członkowskich.

 

Eksporterzy muszą być świadomi ciążącej na nich odpowiedzialności za poszczególne transakcje w handlu międzynarodowym, z uwzględnieniem wszelkich aspektów nadgranicznego przepływu towarów i usług. Odpowiedzialność indywidualna nie podlega zazwyczaj przeniesieniu na inne podmioty. Zaleca się zasięgnięcie porady w tej kwestii u właściwego organu w kraju wywozu.

 

Źródło: Komisja Europejska