Bu site çerezleri kullanmaktadır. Bunu kullanarak geçerli tarayıcı ayarlarına göre, bunların kullanımı kabul etmiş sayılırsınız.
Kabul ediyorum

Loading...


Arama Menü
A A A Yüksek kontrastlı: A A

İhracatı Geliştirme Etüd Portalıİhale İlanı - Enerji Sektörü

Göndermek Baskı İndir Ekledi: | 2015-03-05 09:16:17

Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü'nün ihale duyurusu

İhale ilanı – Enerji sektörü

 

                     

İhale, „İhracatçılar ve Yatırımcılar Hizmet Merkezleri Ağı” Alt-Tedbir 6.2.1 Yenilikçi Ekonomi Operasyonel Programı 2007-2013 projesi kapsamında Avrupa Birliği,  Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edilmektedir.

İhale ile ilgili bilgi:

İhalenin amacı, Türkiye’deki enerji sektörü alanında Leh dilinde (yeminli tercüme gerekli değildir, Ancak Polonya Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü, belge dilinin doğruluğunu kabul etmelidir) bir pazar analizi hazırlamak ve İşveren’in adresine analizin 5 (beş) adet kağıda basılı halini ve 1 (bir) adet USB içerisinde DOC ve PDF formatında elektronik versiyonunu teslim etmektir.

İşveren:

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü

Şehit Ersan Cad. And Sokak No: 8/17

06-680 Çankaya – Ankara

Telefon: (+90 312) 468 09 90

Faks:       (+90 312) 428 12 34

E-mail: ankara@trade.gov.pl

www.ankara.trade.gov.pl

 

Katılım Koşulları:

  1. İstekli, 2013-2014 yılları arasında tamamlanmış, Türkiye’deki sektörel bazda  en az 2 (iki) tane pazar analizini, 2 numaralı eke uygun şekilde ilgili bilgileri göndererek sunmalıdır.

İhale ile ilgili detaylı bilgiler:

İşveren’e sunulması gerekenler:

I. Türkiye’deki ulaşım sektörü alanıyla ilgili pazar analizi, Leh dilinde hazırlanmalı ve İşveren’in adresine analizin 5 (beş) adet kağıda basılı hali ve 1 (bir) adet USB içerisinde DOC ve PDF formatında elektronik versiyonu sözleşme yürürlüğe girdikten sonraki 40 gün içerisinde teslim edilmelidir.

II. Pazar Analizi aşağıdaki konuları içermelidir:

1.1.   Enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı, ithalatı ve ihracatı ile ilgili geleneksel enerji kaynakları açısından enerji sektörünün özellikleri (petrol ürünleri, kömür, doğal gaz / arduaz) ile bu tür enerjilerden üretim ve nükleer enerji, ayrıca enerji kaynağı çıkarımında ve işlenmesinde kullanılan makine ve ekipmanlar, enerji kaynaklarının işlenmesi ve enerji üretimi, özellikle aşağıdaki veriler dahil:

a)      Her bir enerji kaynağının ve atom enerjisinin üretim, tüketim, ihracat ve ithalat kapsamında sayısal değerleri ile enerji kaynağı çıkarımında ve işlenmesinde kullanılan makine ve ekipmanların, enerji kaynaklarının işlenmesinin ve 2012-2014 yılları arasındaki enerji üretimlerinin sayısal değerleri, ayrıca  bu değerlerin 2020 yılına kadar olan tahminleri;

b)      Geleneksel enerji kaynakları alanında enerji sektörünün en önemli aktörleri (firmalar, kurum ve kuruluşlar) ve detayları: enerji kaynakları çıkaran ve işleyen firmalar, nükleer santraller, kömür ve gaz tesisleri ve etkilerinin kapsamı

c)       „b” maddesinde belirtilen operatörler tarafından kullanılan çevre koruma alanındaki teknolojiler

d)      Geleneksel kaynaklardan enerji üretimi ile alakalı çevre koruma alanındaki önemli mevzuatlar

e)      Belirtilen enerjilerden ve atom enerjisinden sağlanan enerji kaynaklarının dağıtımı için her bir işletmenin faaliyetlerini göstererek pazarın özelliklerini belirtme,

f)       Türkiye'de enerji talebini karşılamada enerji kaynaklarının bireysel konvansiyonel yüzdeleri ve bu göstergelerin 2020 yılına kadarki tahminleri.

1.2     Enerji kaynakları, atom enerjisi, enerji kaynağı çıkarımında ve işlenmesinde kullanılan makine ve ekipmanlar ve enerji üretiminde doğan ithalat ihtiyacını dikkate alarak, 2020 yılına kadar konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı enerji gelişimi için beklentiler,

1.3     Enerji kaynakları ve enerji kaynağı çıkarımında ve işlenmesinde kullanılan makine ve ekipmanları içeren  ihracat fırsatlarının  değerlendirilmesi. Türk pazarına girişte önerilen en elverişli yolları ve geleneksel enerji açısından yabancı yatırımcılar için Türkiye'deki kamu desteklerini göstererek enerji sektöründe Polonyalı firmaların doğrudan yabancı yatırım yapmaları ile ilgili değerlendirmeler,

1.4     Geleneksel enerji kapsamında ithalat düzenlemeleri, özellikle de Türk pazarına girişteki engeller ve yukarıda belirtilen düzenlemeleri uygulayan kurumlar ile ilgili kısa açıklamalar

 

2.1.   Türkiye’deki, jeotermal, hidro, rüzgar, güneş, bitkisel ve atık (biyoyakıtlar, biyogaz) gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjilerde kullanılan kaynakların, makine ve ekipmanların ihracatı, ithalatı, dağıtımı ve üretimini kapsayan  yenilenebilir enerji sektörünün özellikleri, özellikle aşağıdaki veriler dahil;

a)    2012-2014 yılları arasında yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjide kullanılan çeşitli hammadde, ürün, makine ve ekipmanların ithalatı, ihracatı, tüketimi ve üretimi çerçevesinde sayısal değerler ve bu değerlerin 2020 yılına kadar olan tahminleri;

b)      Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren önemli aktörler (firmalar, kurum ve kuruluşlar) ve etkileri ve özellikle santrallerde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi

c)       „b” maddesinde belirtilen operatörler tarafından kullanılan çevre koruma alanındaki teknolojiler

d)      Yenilenebilir enerji alanında önemli düzenlemeler

e)      Yenilenebilir kaynaklardan enerji dağıtımı için her bir işletmenin faaliyetlerini göstererek pazarın özelliklerini belirtme,

f)       Türkiye'de yenilenebilir enerji talebini karşılamada enerji kaynaklarının bireysel konvansiyonel yüzdeleri ve bu göstergelerin 2020 yılına kadarki tahminleri.

2.2.   Sektörde kullanılan hammadde, ürün, makine ve ekipmanların ithalat ihtiyacını dikkate alarak, 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji gelişimi için beklentiler

2.3.   Yenilenebilir enerji çerçevesinde enerji sektöründe kullanılan hammadde, ürün, makine ve ekipmanları içeren  ihracat fırsatlarının  değerlendirilmesi. Türk pazarına girişte önerilen en elverişli yolları ve yenilenebilir enerji açısından yabancı yatırımcılar için Türkiye'deki kamu desteklerini göstererek bu sektörde Polonyalı firmaların doğrudan yabancı yatırım yapmaları ile ilgili değerlendirmeler,

2.4.   Yenilenebilir enerji kapsamında ithalat düzenlemeleri, özellikle de Türk pazarına girişteki engeller ve yukarıda belirtilen düzenlemeleri uygulayan kurumlar ile ilgili kısa açıklamalar

Teklifin değerlendirme kriterleri:

Teklif seçimi aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

Değerlendirme kriteri

Değerlendirme ölçeği

Ağırlık

En yüksek puan = 100

Puan

1-5

12

60

Katılım şartlarının haricinde isteklinin deneyimleri, 2013-2014 yılları arasında en az 2 tane sektörel (katılım koşullarında yer alan 2 analiz haricinde) analiz yapmış olmak     -

1 puan, 4 analiz yapmış olmak

2 puan, 6 analiz yapmış olmak

3 puan,  8 analiz yapmış olmak

4 puan, 10 analiz yapmış olmak

daha fazla analiz, 5 puan

 

1-5

8

40

 

Teklif belirtilen şartları karşılamazsa değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklif verme süresi ile şekli ve sözleşmenin imzalanması:

Son teklif verme tarihi 12 Mart 2015 olarak belirlenmiştir. Teklifler İşverenin Ankara’daki ofisine teslim edilmesi veya aşağıdaki e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir: ankara@trade.gov.pl.

İsteklilerin tekliflerinin geçerli kalacağı süre:  Son teklif verme tarihinden itibaren 15 iş günü.

Pazar araştırması işi için verilecek fiyat tekliflerinin Amerikan Doları  olarak verilmesi gerekmektedir.

İşveren seçilen İstekli ile ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için sözleşme imzalar. İsteklinin sözleşmeyi elektronik posta yoluyla aldığı günden itibaren 3 iş günü içerisinde imzalayarak İşverenin ofisine teslim etmemesi durumunda, İşveren bunu İsteklinin sözleşmeyi ifadan vazgeçmesi olarak kabul edecektir.

İşveren kendisine sunulan teklifler arasından yapacağı seçimi, değerlendirme şeklinde verilen kriterlere göre en yüksek puanı toplayan teklifi seçmek suretiyle gerçekleştirecektir.

Pazar araştırmasının teslim süresi:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 40 takvim günü.

İhalenin gerçekleştirilmesi için yapılacak ödeme:

İsteklinin sözleşme kurallarına göre keseceği faturaya istinaden İsteklinin hesabına banka havalesi olarak ödeme yapılacaktır. Fatura KDV hariç olarak kesilecektir. Polonya Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü diplomatik bir birimdir ve TC Dışişleri Bakanlığı’nın kararına istinaden Katma Değer Vergisi muafiyeti bulunmaktadır.

İletişim:

Sorularınız için lütfen ankara@trade.gov.pl e-posta adresi üzerinden veya Polonya Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü çalışanları ile görüşmek üzere 312 468 09 90 numaralı telefon üzerinden bizimle irtibata geçiniz.

İşbu ihale için verilecek teklifin aşağıdaki belgeleri içermesi gerekmektedir:

1)      işbu ihalenin Ek 1’inde verilen forma göre hazırlanmış teklif,

2)      işbu ihalenin Ek 2’sini oluşturan, katılım şartlarının teyidi ve İsteklinin iş tecrübesinden dolayı puan kazanması anlamında doldurulan iş bitirme tablosu,

3)      teklif verme tarihinden en fazla altı ay önce alınmış olması kaydıyla, firmanın temsilcisinin temsile yetkili olduğuna ilişkin belge ve firmanın kayıt belgesi.

İşverenin yasal uyarısı:

Polonya Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü herhangi bir isteklinin seçilmemesi durumunda sebep bildirmeme hakkına sahiptir.

 

Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği

And Sokak 8/17

06680 Ankara, Turcja

Tel.:   +90 312 468 0990

Faks: +90 312 428 1234

www.ankara.trade.gov.pl

 

 
Yüklemeler

Ek 1 Enerji
docx | 161.46 KB
İndir
Ek 2 Enerji
docx | 161.31 KB
İndir